Over dit hoofdstuk/artikel

titels


auteurs


1
Remco Campert, Een mooie jonge vriendin en andere belevenissen (Amsterdam 1999), p. 13.
2
Hugo Claus en Karel Appel, De blijde en onvoorziene week (Parijs 1951); Hans Andreus en Karel Appel, De ronde kant van de aarde (Parijs 1952); Simon Vinkenoog en Corneille, Driehoogballade (Parijs 1950). Ondanks hun kleine oplagen (200, 100, resp. 60 stuks) duiken exemplaren van deze uitgaven geregeld in de (kunst)handel op.
3
Vergelijkbare zoektochten naar en inventarisaties van (alle) exemplaren van ??n specifieke uitgave in de moderne Nederlandse literatuur zijn eerder ondernomen. Marco Goud traceerde in Een ondraaglijke drukfout (Woubrugge 2005) elf van de veertien exemplaren van Boutens? Naenia en Anneke de Vries beschreef in het Ploeg Jaarboek (Groningen 2008) de kopers van de eerste suite Chassidische legenden van H.N. Werkman, terwijl De Vries samen met Paul van Capelleveen voor de website van de Koninklijke Bibliotheek een census van Werkmans Hot Printing maakte. In de Angelsaksische wereld valt te denken aan de catalogus bij de tentoonstelling van 24 ?eerste? exemplaren van Joyce? Ulysses door Glenn Horowitz (New York 1998) en de diepgravende studie van William S. Peterson en Sylvia Holton Peterson, The Kelmscott Chaucer. A Census (New Castle 2011).
4
Zie voor een overzicht van Nederlandse schrijvers en kunstenaars in Parijs: Paul Arnoldussen, Rue d’Amsterdam (Amsterdam 2002) en Diederik Stevens, Hoogtij langs de Seine (Amsterdam/Antwerpen 2012). Het laatste boek geeft veel data en adressen.
5
Doorslag van brief Simon Vinkenoog aan Remco Campert, 15 oktober 1950. Collectie Letterkundig Museum, Den Haag. Signatuur: V 06092 B 1. Het ?rode buisje? is vermoedelijk een verwijzing naar de in 1914 vermoorde socialistenleider Jean L?on Jaur?s.
6
Doorslag van brief Simon Vinkenoog aan Remco Campert, 28 oktober 1950. Collectie Letterkundig Museum, Den Haag. Signatuur: V 06092 B 1.
7
Peter Hofman, Lichtschikkend en zingend. De jonge Lucebert (Amsterdam 2004), p. 230.
8
Remco Campert, ?Rue Mouffetard? in: de Volkskrant, 12 juli 2014.
9
Brief Remco Campert aan Juc Cohen en Simon Vinkenoog, 28 december 1950. Collectie Letterkundig Museum. Signatuur: C 01463 B 1.
10
Hugo Claus, Een zachte vernieling (Amsterdam 1988), p. 82.
11
Remco Campert, ?Slaperig en immaterieel? in: de Volkskrant, 12 maart 2011. Opgenomen in: Remco Campert, Het verband tussen de dingen ben ik zelf (Amsterdam 2012), p. 79.
12
De newlyweds verbleven van 22 december 1950 tot 4 januari 1951 in Londen. Zie: Hans Andreus en Simon Vinkenoog, Brieven 1950-1956. Inleiding, tekstverzorging en aantekeningen door Jan van der Vegt (Baarn 1989), p. 63.
13
Gerrit Borgers, Jurriaan Schrofer, Simon Vinkenoog en Ellen Warmond (samenstelling), De beweging van vijftig (Amsterdam/Den Haag 1965), p. 35 en 51.
14
Simon Vinkenoog, ?Sprokkelen in de herinnering: de nederlandse 5-tigers? in: Diagram, jrg. 1, afl. 1 (januari 1963), p. 5.
15
Antiquariaat Schuhmacher, Catalogus 236 De Tooverfluit: 608 boeken in eerste druk met opdrachten van Nederlandse & Vlaamse schrijvers – in vriendschap – voornamelijk aan mede-auteurs (Amsterdam 2000), nummer 78; Antiquariaat Schuhmacher, Vlugschriften, 24 en 25 oktober 2011; ?Camperts debuut 61 jaar dichter? in: de Volkskrant, 29 oktober 2011.
16
Mededeling Wilma Schuhmacher aan mij, 6 maart 2013.
17
Mededeling Ren? Hesselink aan mij, 14 maart 2012; mededeling Fokas Holthuis aan mij, 16 januari 2012; mededeling Berend Immink aan mij, 13 februari 2012; mededeling Han Rouwenhorst aan mij, 25 juni 2012.
18
Mededeling Jeffrey Bosch aan mij, 26 juni 2012; mededeling Bubb Kuyper aan mij, 27 augustus 2012.
19
Mededeling Karel N.L. Grazell aan mij, 23 februari 2012.
20
Mededeling Ser J.L. Prop aan mij, 26 maart 2012; mededeling Ferdinand Langen aan mij, (10 juni 2013); mededeling Michiel Schierbeek aan mij, 2 juli 2012.
21
Mededeling L.J.A. van der Zant-Paulides aan mij, 11 juli 2012; mededeling Veerle Claus-De Wit aan mij, 5 augustus 2012.
22
Mededeling Jan van der Vegt aan mij, 25 juni 2012.
23
Mededeling Sarah Hart aan mij, 16 februari 2012.
24
Lisa Kuitert (redactie), De lezende Lucebert. Bibliotheek van een dichter (Nijmegen 2009).
25
Brief Simon Vinkenoog aan Kees Lekkerkerker, 19 april 1951. Collectie erven Lekkerkerker.
26
Mededeling Gert Jan Hemmink aan mij, 3 februari 2012.
27
Mededeling Gert Jan Hemmink aan mij, 24 februari 2012.
28
Veilinghuis J.L. Beijers, The bibliophile and scholarly library of the late J.B.W. Polak (1928-1992) (Utrecht 1993).
29
Mededeling Koen Hilberdink aan mij, 12 maart 2012.
30
Vijf 5tigers (Amsterdam 1958?), p. 36.
31
Website www.stedelijk.nl/over-het-stedelijk/geschiedenis, 20 mei 2014.
32
Mededeling Andr? Swertz aan mij, 3 februari 2012.
33
Mededeling Wim van Til aan mij, 12 februari 2012; mededeling Andr? Swertz aan mij, 25 januari 2013.
34
Mededeling Dirk-Emma Baestaens aan mij, 2 april 2013.
35
Tjerk de Reus, ?Biografische schets van Ad den Besten? in: Dader van het woord. Over Ad den besten (Rotterdam 1998), p. 4-87.
36
Brief Simon Vinkenoog aan Ad den Besten, 30 september 1950. Geciteerd in: Elly Buelens, Ad den Besten en de dichters van Vijftig. De Windroos 1950-1958 (Leiden 1992), p. 193.
37
Elly Buelens, Ad den Besten en de dichters van Vijftig. De Windroos 1950-1958 (Leiden 1992), p. 192-195.
38
Fotokopie van brief Ad den Besten aan Remco Campert, 13 januari 1951. Collectie Tjerk de Reus.
39
Brief Remco Campert aan mij, 30 januari 2012.
40
Brief Remco Campert aan Kees Lekkerkerker, 1 juni 1960. Geciteerd in: Antiquariaat Fokas Holthuis, Catalogus 61 Het Lachende boek (Den Haag 2012), nummer 14.
41
Mededeling Simon van Wouwe aan mij, 23 maart 2013.
42
Brief Remco Campert aan mij, 19 februari 2012.
43
H.P. Kraus, A Rare Book Saga (New York 1978), p. 144.