Over het gehele werk

auteurs


Over dit hoofdstuk/artikel

auteurs


1
Over deze uitspraak zei Lehmann tegen Arjan Peters in ?Alles wat weerbaar is, is waardeloos?, de Volkskrant 15-12-2000: ?Bloemlezen, had ik indertijd het idee, was een manier om van dichters te profiteren zonder er veel voor te betalen, en in het geval van schoolbloemlezingen zelfs zonder er toestemming voor te vragen. Met mijn gebod hoopte ik een massa-beweging te ontketenen, maar ik had slechts ??n volgeling: Lucebert.?
2
Al tijdens zijn leven bracht Louis Lehmann delen van zijn literaire nalatenschap onder bij het Letterkundig Museum. Zijn weduwe Alida Beekhuis zal de rest ook overdragen. Alle geciteerde brieven zijn aanwezig in het Letterkundig Museum, tenzij anders is aangegeven.
3
D.d. 17-9-1954, citaat van Lehmann in een brief van J.Th. Piek van uitgeverij Nijgh & Van Ditmar aan Pierre H. Dubois.
4
D.d. 24-9-1954, citaat van Lehmann in een brief van Pierre H. Dubois aan J.Th. Piek van uitgeverij Nijgh & Van Ditmar.
5
D.d. 3-11-1943.
6
D.d. 7-10-1942.
7
D.d. 3-11-1943.
8
Muziekdispuut van Minerva, Leidse studentenvereniging.
9
D.d. 13-2-1945 [moet zijn 1946].
10
D.d. 25-11-1970.
11
D.d. 29-7-1952.
12
Ongedateerde brief, De Misanthroop verscheen in 1959.
13
D.d. 14-10-1960.
14
D.d. 11-1-1961.
15
D.d. 10-7-1962.
16
Aan Daamen’s uitgeverij 15-5-1963, vermoedelijk aan Bert Bakker (er staat ?Weledelgeboren Heer?).
17
Ongedateerde brief uit april 1961.
18
D.d. 24-4-1961.
19
D.d. 15-8-1975.
20
D.d. 18-8-1975.
21
D.d. 7-12-1976.
22
Een herdruk van Voor wie dit leest. Proza en po?zie van 1920 tot heden, samengesteld door Kees Fens (1959).
23
D.d. 8-5-1978.
24
D.d. 25-5-1978.
25
Helaas is er bijna geen correspondentie bewaard gebleven tussen Lehmann en De Bezige Bij.
26
Hans Warren, ?Lehmann is terug?, in: Provinciale Zeeuwse Courant, 1-11-1996.
27
Aan Gill Jones-Bradley, 29-10-1997, brief bevindt zich in het archief van Alida Beekhuis.