Over dit hoofdstuk/artikel

Mark Pieters

over Johan B.W. Polak

Johan B.W. Polak

Rob van Gennep


+
Mark Pieters (1964) is fondsredacteur van Athenaeum-Polak & Van Gennep (Querido).
1
Willem Schoonen, ‘Een musje op de hoed van Van Oorschot’, in: Trouw, 7 januari 1988.
2
F.O. van Gennep, Albert Camus. Een studie van zijn ethische denken; J.T. Barendregt, Psychologische persoonlijkheidsleer.
3
‘Nieuw ras van uitgevers in de bellettrie’ in: Kunst van nu, speciaal boekennummer: 2 (1964-1965), november 1964, p. 16.
4
Nieuwsblad voor de boekhandel 27, 3 juni 1969, p. 1330.
5
Zie noot 3.
6
Rob van Gennep in Droom & Daad, in het interview met Hanneke Groenteman, dat elders in dit nummer van De Parelduiker staat afgedrukt.
7
Ben Haveman, ‘Zorg dan dat het heel gauw lente wordt’, in: de Volkskrant, 4 maart 1994.
8
I. Sitniakowsky, ‘Literatuur uitgeven in dit land is eigenlijk onmogelijk’, in: Algemeen Handelsblad, 19 maart 1971. De titel luidt Spion voor Nato. Dit min of meer autobiografische geschrift van een Nederlandse spion deed indertijd veel stof opwaaien.
9
Democratisch appèl, september 1969, No. 1.
10
Voorjaarsaanbieding Athenaeum-Polak & Van Gennep 1979.
11
Zie noot 4, p. 1331.
12
Piet Jaarsma, ‘Praten met Johan B.W. Polak’, in: W.B. Cahier, 1986-2, p. 21.
13
Zie noot 8.
14
Brief van 20 oktober 1976 (waarschijnlijk niet verstuurd), in: Brieven van een aardappeleter (1993), p. 165 en 166.
15
Zie noot 12, p. 24.
16
Nieuwsblad voor de Boekhandel 49, 2 december 1976, p. 2342 en 2343.
17
Brief van 17 september 1977, aanwezig in het archief van Athenaeum-Polak & Van Gennep.
18
Frank Vermeulen, ‘Het is allemaal mijn schuld’, in: Haagse Post, 19 september 1987.
19
René T’Sas, ‘Het gevoel overlevende te zijn is heel sterk’, in: hn Magazine 19, 11 mei 1985.
20
Herman Pijfers, Alles heeft zijn tijd. Herinneringen van een uitgever (1990), p. 167-168.
21
Kees de Bakker, ‘Nauwe samenwerking Ambo met Athenaeum-Polak & Van Gennep’, in: Boekblad 4, 25 januari 1985, p.9.
22
Idem.
23
Zie noot 18.
24
‘Athenaeum onderzoekt fusie met uitgever Veen’, in nrc Handelsblad, 24 juni 1987.
25
‘Athenaeum zoekt een onderkomen’, in: de Volkskrant, 24 juni 1987.
26
‘Rob Polak (27) haalt de bezem door Arhenaeum-Polak & Van Gennep’, in: Boekblad 41, 9 oktober 1987, p. 8.
27
Idem.
28
Idem.
29
‘Athenaeum naar Polak sr.’, in: Boekblad 15, 15 april 1988, p. 5.
30
Brief van R. Polak aan de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau, 16 maart 1988, aanwezig in het archief van de uitgeverij.
31
R.Th.v.d. Paardt en Richard van Dijk, ‘Athenaeum-Polak & Van Gennep’, in: Frons, nr. 5, juni 1991, p. 9-10.
32
Ed van Eeden, ‘Er was voor mij altijd maar één uitgeverij’, in: Boekblad 14, 7 april 1989, p. 12 en 13.
33
‘Polak & Van Gennep naar Singel 262’, in: Boekblad 31/32, 31 juni 1992, p. 5.
34
Alle cijfers in dit artikel komen uit een door mij gemaakte fondsreconstructie van de jaren 1962-1995; het jaar 1995 is daarbij vrij willekeurig gekozen.
35
Gert-Jan de Vries, Ik heb geen verstand van poezie. G.A. van Oorschot als uitgever van poezie (1995), p. 20.
36
‘Ik leef de hele dag in bewondering voor anderen’, in: nrc Handelsblad, 11 februari 1983.
37
Jos Dohmen, ‘Je moet niet een boek uitgeven maar een auteur’, interview met Johan Polak, in: Folia, 22 januari 1988.
38
Kees Fens, ‘Ere-geleerden’, in: de Volkskrant, 8 januari 1988.