Over dit hoofdstuk/artikel

Marco Entrop

over Til Brugman

Til Brugman


+
Marco Entrop (1956) is neerlandicus. Hij schreef eerder over de Stijl-dichters Theo van Doesburg en Antony Kok.
1
Marleen Slob, ‘De mensen willen niet rijpen, vandaar’. Leven en werk van Til Brugman (Amsterdam 1994). Tenzij anders vermeld, zijn de gegevens over Brugman ontleend aan deze publicatie.
2
Naomi Sawelson-Gorse [red.], Women in dada. Essays on sex, gender, and identity (Cambridge, Massachusetts 1998), p. 628-629. Willard Bohn nam in zijn internationale bloemlezing The dada market. An anthology of poetry (Carbondale, Illinois 1993), p. 44-45, het gedicht ‘R’ van Brugman in vertaling op, naast gedichten van twee andere Nederlandse dadaïsten: Theo van Doesburg en H.N. Werkman.
3
Carel Blotkamp, ‘Liebe Tiltil. Brieven van El Lissitzky en Kurt Schwitters aan Til Brugman, 1923-1926’, in: Jong Holland, jrg. 13 (1997), nr. 1, p. 32-46; nr. 4, p. 27-47.
4
Ralf Burmeister en Eckhard Fürlus [red.], Hannah Hoch. Eine Lebenscollage. Archiv-Edition. Band II (Berlijn 1995), p. 297-298.
5
Til Brugman, 5 klankgedichten (Heemstede 1981); Even anders. Vier rabbelverzen (Woubrugge 1989); Das vertippte Zebra. Lyrik und Prosa. Hrsg. von Marion Brandt (Berlijn 1995).
6
Met dank aan Hans Renders, die mij op deze publicaties wees. In zijn onlangs verschenen Braak. Een kleine mooie revolutie tussen Cobra en Atonaal (Amsterdam 2000) worden de dualist (p. 50-53) en Sense and sentences (p. 6-7) uitvoeriger behandeld.
7
Mededeling Niels Augustin, 8 april 2000.
8
she he’ is ook opgenomen in 5 klankgedichten (zie noot 5). Het oorspronkelijke typoscript is in facsimile afgedrukt in: Lust & Gratie, nr. 19 (herfst 1988), p. 77. Het vertoont een paar kleine varianten ten opzichte van de in de dualist gepubliceerde versie. Zo telt de eerste regel één woordcombinatie ‘she he’ minder en verspringen in de slotregel de woorden ‘thé dansant’.
9
Secretariaatsarchief tentoonstelling De Stijl (6 juli tot 1 oktober 1951), Stedelijk Museum Amsterdam, afd. Kunstinventaris.
10
In het vierde nummer van Sense and sentences heeft Brugman weliswaar nóg een gedicht gepubliceerd, een nieuw gedicht zelfs, maar dit was eerder als grap bedoeld dan als een serieuze toevoeging aan haar poëtisch oeuvre. Ze pasticheerde een gedicht van Leins Janema (Karel Grazell), dat als een soort running gag in alle voorgaande afleveringen van het tijdschrift had gestaan: ‘wij gaan kapot / aan drop / en aan gordijnen / konijnen / lachen zich hier rot’. Brugman dichtte onder aan pagina 12: ‘als / achter de gordijnen / leins’ konijnen / verdwijnen / met de drop / is alle lachen hier kapor / rot!’.