Over dit hoofdstuk/artikel

Marco Entrop

over Hans Andreus


1
Tenzij anders vermeld, zijn de gegevens omtrent het leven en werk van Andreus ontleend aan: Jan van der Vegt, Hans Andreus. Biografie (Baarn 1995). Volgens de woningkaart van het perceel Herengracht 292 (Stadsarchief Amsterdam) woonde Vinkenoog sinds 4 januari 1957 op dit adres. Vreemd genoeg komt de naam van Van der Zant/Andreus niet op deze kaart voor.
2
Nieuwe Leidsche Courant van zaterdag 9 februari 1957, p. 3. De bijeenkomsten van 11 en 25 februari vonden plaats in de aula van het R.K. Lyceum, die van 18 februari werd gehouden in de grote gildezaal van Museum De Lakenhal.
3
Nol Gregoor, ‘Ontmoetingen met de dichter Hans Andreus’, in: Het Boek van Nu, jrg. 11 (1957-1958), nr. 8 (april 1958), p. 149-151.
4
Volgens de woningkaart van Herengracht 561 (Stadsarchief Amsterdam) woonde Andreus hier van 2 april tot 23 september 1958.
5
Gregoor, op. cit. (noot 3), p. 150.
6
H.H. [= Harmen G. Honnef], ‘Interview met Hans Andreus’, in: Socius. Maandblad voor Leidse gymnasiasten, jrg. 27, nr. 6 (mei 1957), p. 7-10. Met dank aan Robert Gaarlandt, die de redactie van De Parelduiker attendeerde op dit interview en het nummer van Socius uit zijn collectie beschikbaar stelde.
7
Gegevens over Socius, de totstandkoming van en de betrokkenen bij het interview met Hans Andreus zijn afkomstig van Harmen G. Honnef (Brasschaat) in twee uitvoerige e-mails aan de auteur, d.d. 1 en 4 aprill 2011.
8
Waarschijnlijk ontmoetten de gymnasiasten hier Ilse Niesje Monsanto (1937-1989), dochter van een Surinaamse vader en Nederlandse moeder. Zij was destijds de vriendin van Vinkenoog. Met haar trouwde Vinkenoog op 9 mei 1958, de dag dat ze officieel bij hem introk op Herengracht 292. Vinkenoog en Monsanto scheidden in 1964.
9
Andreus ontleende zijn pseudoniem aan IJda Andrea (1923-2009), een medeleerling uit een hogere klas van de Amsterdamse Toneelschool. Vanaf september 1945 volgde Andreus er de opleiding tot acteur, maar hij strandde na het tweede jaar.
10
In opdracht van de KRO schreef Andreus het hoorspel De koning die te lui was om vroeg op staan, dat onder regie van Willem Tollenaar op vrijdagavond 31 mei 1957 werd uitgezonden op Hilversum I.
11
Op 6 augustus 1955 verscheen van Andreus voor het eerst een kinderverhaal in de zaterdagbijlage van Het Parool: ‘Het huisje dat uit wandelen ging’.
12
Ook Andrea Domburg (1923-1997) zou de Toneelschool niet afmaken. In 1946 sloot zij zich aan bij Theater Plezier van Floris Meslier, van welk cabaretgezelschap destijds ook Toon Hermans deel uitmaakte. Anno 1957 was Domburg een bekende toneelactrice, verbonden aan het Nieuw Nederlands Toneelgezelschap.
13
Andreus debuteerde in november 1947 in het maandblad Centaur met het gedicht ‘Sonnet’.
14
De film Een ter dood veroordeelde ontsnapt (Un condamné à mort s’est échappé) van Robert Bresson draaide vanaf vrijdag 1 maart 1957 in de Amsterdamse bioscopen Calypso en Flora.
15
In 1956 voerde Andreus in samenwerking met de journalist Constant (‘Boy’) Wallagh reclameopdrachten uit.