Over dit hoofdstuk/artikel

Marco Entrop

over J.C. Bloem


1
Aan Bloems medewerking aan De Waag refereerde als eerste Adriaan Venema in Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 2: De harde kern (Amsterdam 1989), p. 41.
2
De beschouwingen van Bloem over film zijn opgenomen in: J.C. Bloem, Het onzegbare geheim. Verzamelde essays en kritieken 1911-1963. Bezorgd door H.T.M. van Vliet (Amsterdam 1995). Tenzij anders vermeld, zijn de citaten van Bloem afkomstig uit dit boek.
3
Naar de Haagsche Courant (3 juni 1938) berichtte, bevonden zich onder de aanwezigen op deze ‘feestelijken middag’ behalve leden van de Italiaanse en Duitse kolonies in Den Haag, ook autoriteiten, onder wie de vice-president van de Raad van State, jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, veel leden van het corps diplomatique en tal van officieren. Een tweede besloten voorstelling vond plaats op zaterdagmiddag 11 juni 1938 in de Amsterdamse bioscoop Rembrandt, in het bijzijn van Mussert en Van Geelkerken. De Daad. Weekblad voor de kringen in district 12 der Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland, vrijdag 17 juni 1938.
4
H.T.M. van Vliet slaagde er niet in informatie over deze documentaire te achterhalen. Bloem, op. cit. (noot 2), p. 650n.
5
De eerste minuten van Il viaggio del Führer in Italia zijn te bekijken op http://www.archivioluce.com/galleria/video-gallery.asp?documentID=1218. Istituto Luce bracht van de documentaire in 2005 een 55 minuten durende compilatie uit op dvd.
6
Informatie over de Filmstudie-Kring is ontleend aan het gelijknamige nieuwsbericht in Het Vaderland van 6 november 1937 (Avondblad C) en diverse aankondigingen in Onze Taak. Wekelijksche mededeelingen aan de leden van District 24 Den Haag der Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland.
7
Rapport Centrale Commissie voor de Filmkeuring, nummer F 1224, d.d. 13 juli 1938. Nationaal Archief, inv.nr. 204.60/720. Onder auspiciën van de Filmstudie-Kring werd Acht dagen wereldgeschiedenis ook vertoond in Haarlem, van 5 t/m 11 augustus 1938 in het gebouw van de Haarlemsche Kegelbond, en op 30 oktober 1938 in de grote zaal van Krasnapolsky in Amsterdam.
8
A.L. Sötemann, Een dichter en zijn wereld. Over J.C. Bloem (Groningen 1994), p. 57.
9
Volgens afspraak ontving Bloem voor zijn recensies tien gulden per duizend woorden, welk bedrag hij waarschijnlijk nooit volledig incasseerde, aangezien hij altijd met (veel) minder woorden uitkon. Bloem, op. cit. (noot 2), p. 985n.
10
H.T.M. van Vliet, ‘Het onzegbare geheim. J.C. Bloem als criticus en essayist’, in: Bart Slijper (red.), Verlangen zonder vorm en zonder naam. Over J.C. Bloem (Groningen 1993), p. 55.
11
Van Vliet, op. cit. (noot 10), p. 22-23. Zie ook Bloem, op. cit. (noot 2), p. 975-976.