Over dit hoofdstuk/artikel

auteurs


landen


1
Algemeen Handelsblad van dinsdag 16 december 1913. Avondblad, Tweede Blad, p. 6.
2
Louis Couperus, ?Bladen uit mijn dagboek lxxxxviii. De Gioconda, Futuristen en vreemdelingen?, in: Het Vaderland van 3 januari 1914, Eerste Avondblad A, p. 1-2. Volledige werken, deel 27: Van en over mijzelf en anderen (Utrecht/Antwerpen 1989), p. 382-389. Citaat op p. 385-386.
3
Esposizione Futurista di Lacerba (30 november 1913-18 februari 1914), met werken van Balla, Boccioni, Carr?, Russolo, Severini en Soffici. Verslag van zijn bezoek aan de expositie deed Couperus in ?Bladen uit mijn dagboek C. Sentimentalisme tegen futurisme?, in: Het Vaderland van 17 januari 1914, Eerste Avondblad A, p. 1-2. Volledige werken, op. cit. (noot 2), p. 390-395.
4
Fr?d?ric Bastet, Louis Couperus. Een biografie (Amsterdam 1987), p. 364 vlg.
5
Marijke Stapert-Eggen, ??De Waarheid, die ik haat?. Op zoek naar Couperus’ vriend Jan?, in: De Parelduiker, jrg. 1, nr. 2, mei 1996, p. 19-25.
6
De agenda’s van Maurits Wagenvoort bevinden zich in de Collectie Wagenvoort (sign. W154), doos 2491/8, Letterkundig Museum, Den Haag.
7
Louis Couperus, ?Legenden van de Blauwe Kust VI?, in: Het Vaderland van 26 februari 1910, Eerste Avondblad A, p. 1. Volledige werken, op. cit. (noot 2), p. 166-171.
8
Louis Couperus, ?De Hollanders in het Glaspalast?, in: Het Vaderland van 9 augustus 1913, Eerste Avondblad A, p. 1-2. Volledige werken, deel 35: Van en over alles en iedereen (Utrecht/Antwerpen 1990), p. 428-434. Citaat op p. 428. De xi. Internationalen Kunstausstellung was te zien van 1 juni tot eind oktober 1913 in K?nigl. Glaspalast M?nchen.
9
Bastet, op. cit. (noot 4), p. 451.
10
Agenda 1913 (noot 6). Bastet, op. cit. (noot 4), p. 455, neemt op gezag van Couperus voetstoots aan dat Wagenvoort in oktober 1913 op het punt stond Florence te verlaten.
11
Bastet, op. cit. (noot 4), p. 454.
12
Louis Couperus, ?Bladen uit mijn dagboek lxxxxvii. Jan en Florence?, in: Het Vaderland van 27 december 1913, Eerste Avondblad A, p. 1-2. Volledige werken, op. cit. (noot 2), p. 367-374. Citaten op p. 371.
13
Maurits Wagenvoort, ?Florence, de ?beminnelijke stad??, in: Buiten. Ge?llustreerd Weekblad aan het Buitenleven gewijd, jrg. 7, nr. 41, 11 oktober 1913, p. 490-494. Citaat op p. 494. Blijkens een notitie in zijn agenda (noot 6) voltooide Wagenvoort dit artikel op 15 mei 1913.
14
?Dragers der toekomst?, in: Het Nieuws van den Dag van 4 september 1912, Eerste Blad, p. 1. Wagenvoort schreef dit artikel naar aanleiding van de futuristententoonstelling in Kunstzaal De Roos in Amsterdam (29 augustus – 22 september 1912).
15
Maurits Wagenvoort, ?De rommelpot van het algemeen stemrecht?, in: De Nieuwe Courant van dinsdag 28 oktober 1913, Tweede Avondblad. ?Programma Politico Futurista? verscheen in Lacerba, jrg. 1, nr. 20, 15 oktober 1913.
16
Couperus, op. cit. (noot 2), p. 386.
17
Een van die kennissen was de voormalige consulgeneraal der Nederlanden in Genua, H.C.F. Hennig. Brief van Hennig aan Wagenvoort, d.d. 30 mei 1915. Collectie Wagenvoort (noot 6), doos 2489/5 (map H). Over de futuristen publiceerde Wagenvoort in De Nieuwe Courant onder meer ?De Italiaansche futuristen? (30 juli en 25 september 1914) en ?De Italiaansche dichters en de oorlog? (31 oktober 1916).
18
Maurits Wagenvoort, ?Het futurisme als hervorming?, in: Haagsche Post, jrg. 2, nr. 57, 30 januari 1915, p. 9 en nr. 58, 6 februari 1915, p. 8.
19
Maurits Wagenvoort, ?De aanval op de schatkist?, in: De Nieuwe Courant van dinsdag 14 april 1914, Tweede Avondblad.
20
Carel Scharten, ?Een avond in Florence?, in: De Telegraaf van woensdag 7 februari 1917, Avondblad, Derde Blad, p. 9. Ook in: Kroniek der Nederlandsche letteren 1916 (Amsterdam 1917), p. 202-209. Citaat op p. 204-205. Scharten beschrijft een optreden van de futuristen Papini, Soffici en Palazzeschi in Teatro Apollo in Florence. Ik heb over dit optreden echter geen gegevens kunnen achterhalen.
21
Ibidem. Het woord ?apache? werd begin twintigste eeuw in verschillende talen, waaronder het Frans en Nederlands, gehanteerd als synoniem voor ?gangster?.
22
?Wij hebben van morgen met Papini kennis gemaakt. Hij is met Maurits Wagenvoort bij Gilli gekomen om onze kennis te maken. Hij ziet er heelemaal niet uit als een weerwolf, die naar alle vreemdelingen bijt.? Louis Couperus, ?Bladen uit mijn dagboek. Tweede honderdtal iv. Korte notities?, in: Het Vaderland van 28 februari 1914, Eerste Avondblad A, p. 1. Volledige werken, op. cit. (noot 2), p. 415-416. Agenda 1914 (noot 6).
23
Louis Couperus, ?Bladen uit mijn dagboek. Tweede honderdtal iii. Un uomo finito?, in: Het Vaderland van 14 februari 1914, Eerste Avondblad A, p. 1. Volledige werken, op. cit (noot 2), p. 408-413.
24
?Wagenvoord [sic!] pubblica in De Nieuwe Courant (giornale dell’Aja) ?Kunstleven in Itali?? (vita artistica italiana) (serata del Verdi; futurismo in generale; favorevole)?, in: Lacerba, jrg. 2, nr. 1, 1 januari 1914, p. 15.
25
?Het Futurisme, de kunst der toekomst. Dramatisch tooneel in vele bedrijven?, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant van zaterdag 15 maart 1913, Avondblad B, p. 1.
26
Wagenvoort, op. cit. (noot 17).
27
Agenda 1914 (noot 6). In de aantekeningen komen verder de namen voor van Tavolato, Boccioni, Papini en de futuriste Valentine de Saint-Point. Wagenvoort schreef de roman tussen 16 maart en 24 augustus 1915. Notitie in Agenda 1915 (noot 6).
28
De schuilnamen van de andere futuristen zijn: Anselmo de Anselmis (Tavolato), Adolfo di Brusa (Soffici), Peppino Mazzini (Boccioni), Orazio di Bello (Luigi Russolo), Lorenzo Carodi (Cangiullo).
29
Besprekingen verschenen in: De Amsterdammer van 20 december 1916 (H. Salomonson); Het Vaderland van 6 januari 1917 Av. (Henri Borel); De Telegraaf van 7 februari 1917 Av. (Carel Scharten); Algemeen Handelsblad van 28 februari 1917 Av. (Is. Querido); De Nieuwe Courant van 21 maart 1917 Ocht. (Frits Lapidoth); Den Gulden Winckel van 15 april 1917 (Andr? de Ridder); Minerva van 25 juni 1917; Elsevier’s Ge?llustreerd Maandschrift van juni 1917 (Herman Robbers); Stemmen des Tijds van oktober 1917 (Dirk Breebaart).
30
Gerrit Komrij, ?Futurisme op pantoffels?, in: Verzonken boeken (Amsterdam 1986), p. 70-76. Onder de titel ?La canzona la piu stupida? eerder verschenen in Vrij Nederland van 22 maart 1980.
31
Andr? de Ridder, in Den Gulden Winckel, jg. 16 (1917), nr. 4 (15 april), p. 58-59.
32
Maurits Wagenvoort, Het koffiehuis met de roode buisjes (Amsterdam 1916), p. 36-42.
33
Maurits Wagenvoort, De vrijheidzoeker. Roman van het werkelijke leven (Amsterdam 1930), p. 315-316.
34
Maurits Wagenvoort, ?Fragment uit: Het koffiehuis met de roode buisjes. H.J.W. Becht. 1916, in: De vergetenen. Een bundel prozafragmenten bijeengebracht en ingeleid door dr. Victor E. van Vriesland (Amsterdam/Antwerpen 1955), p. 76-82.