Over dit hoofdstuk/artikel

Marco Daane

over Gerard Reve


+
Marco Daane (1959), redacteur van De Parelduiker, is biograaf van Richard Minne.
1
Sjaak Hubregtse, Over Op weg naar het einde en Nader tot U van Gerard Reve. Amsterdam 1980, p. 83.
2
G.K. van het Reve, Op weg naar het einde. Amsterdam 1963
3
Digging in the wild garden. Ongedateerde lezing, Kingston upon Thames, http://www.kingston.ac.uk/cusp/Lectures/Drabble.htm.
4
J.J. Peereboom in nrc Handelsblad, 14 juli 1995. Wim Zaal in Elsevier, 5 augustus 1995
5
Gerard Kornelis van het Reve, ‘Brief uit Edinburgh.’ In: Tirade 6 (1962) 69/70 (september/oktober), p 490-527. Rob Delvigne schreef over de internationale contacten van Hermans en Reve: ‘Who the f*** are Hermans and Reve?’, in Literatuur 13 (1996) 4 (juli-augustus), p. 223-228 Hij besprak Reves Edinburghse optreden, maar niet aan de hand van uitgebreid bronnenonderzoek. Een aantal hier geraadpleegde publicaties was toen bovendien nog niet verschenen
6
De Groene Amsterdammer, 21 februari 1996.
7
Gerard Reve, Brieven aan Wimie 1959-1963. Utrecht 1980, p.52.
8
Selected letters of Rebecca West Ed Bonnie Kime Scott. New Haven/London 2000, p. 382.
9
‘Brief uit Edinburgh’, p. 504.
10
Andrew Hook (ed.), ‘The Novel Today’ International WritersConference 20th-24th August, Edinburgh International Festival 1962, McEwan Hall, Edinburgh. Programme & Notes S.pl. [1962].
11
Gerard Reve, Brieven van een aardappeleter. Amsterdam/Antwerpen 1993, p 46
12
Gerard Reve, Brieven aan Ludo P. 1962-1980 Amsterdam 1986, p. 16 Zij publiceerden ook over de schrijvers-conferentie: Cees Nooteboom, ‘Schotse dagen.’ In: Een middag in Bruay. Amsterdam 1963, p. 84-103. (Eerder in de Volkskrant, 30 augustus-6 september 1962.) H A. Gomperts, ‘Schrijversetalage.’ In: Het Parool, 31 augustus, 4, 6 en 11 september 1962. Jacques den Haan, ‘Edinburgh.’ In. Monnikje Lederzak en andere driestheden Nog wat shop talk. Amsterdam 1968, p. 37-40.
13
Harry Mulisch, Het ironische van de ironie Over het geval G K van het Reve. S.pl. 1976, p. 21. Tijdens een forumgesprek over Voer voor psychologen maakte Reve zich boos over een zin van Mulisch die op polygamie leek te zinspelen Reves uitspraak veroorzaakte enige deining in de media
14
Mulisch, Het ironische van de ironie, p. 21.
15
‘Brief uit Edinburgh’, p. 499 en p 504. Brieven aan Wimie, p 67-68.
16
Scottish Daily Express, 20 augustus 1962.
17
Times Literary Supplement, 31 augustus 1962, p. 657.
18
Jacques den Haan, ‘Een gedachtenwisseling met H.A. Gomperts, Harry Mulisch, Cees Nooteboom, G.K van het Reve over de International writers conference te Edinburgh’ In De Syllabus Weekbericht van de Radio-volksuniversiteit Holland, november 1962, p 8-9
19
Nooteboom, Een middag in Bruay, p 90
20
Met de verhaspelde namen werden Couperus en waarschijnlijk Vestdijk en Hermans bedoeld
21
The letters of Hugh MacDiarmid Ed. Alan Bold Athens 1984, p. 814.
22
Hugh MacDiarmid, Albyn Shorter books and monographs Ed Alan Riach Manchester 1996, p 321
23
De Japanse dichter Shimpei Kusano (1903-1988) schreef ‘concrete’, beeldende gedichten over kikkers en vanuit (letterlijk) kikkerperspectief. Finlay en Kusano publiceerden in de jaren zestig beiden in Origin, een poezietijdschrift van de Amerikaanse Black Mountain School. Glasgow beasts was opgedragen aan Kusano.
24
Hugh MacDiarmid, The company I’ve kept Berkeley/Los Angeles 1967, p. 33.
25
Gomperts, ‘Schrijversetalage’, 4 september 1962
26
Selected letters of Rebecca West, p. 383.
27
‘Writing, fighting, sex and drugs and kilts.’ In Sunday Herald, 9 december 2001 (voorpublicatie uit Pursuit The uncensored memoirs of John Calder. London 2001)
28
Brief aan de New Statesman van 18 januari 1964, geciteerd in. Andrew Murray Scott, Invisible insurrection of a million minds A Trocchi reader Edinburgh 1991, p 205
29
Nooteboom, Een middag in Bruay, p. 95
30
Scottish Daily Express, 22 augustus 1962.
31
Aanduiding van Alan Bold ‘the boozy bard of Auld Reekie’ (The letters of Hugh MacDiarmid, p. 679) Auld Reekie is de bijnaam van Edinburgh.
32
Den Haan, Monnikje Lederzak, p 38
33
Selected letters of Rebecca West, p. 383.
34
Nooteboom, Een middag in Bruay, p 95
35
Andrew Murray Scott, Alexander Trocchi the making of the monster. Edinburgh 1991, p. 108 Gomperts, ‘Schrijversetalage’, 4 september 1962. Deze overgeleverde bewoordingen staan niet in het transcript, dat leemten en onduidelijke passages bevat
36
Nooteboom, Een middag in Bruay, p 95
37
Neal Ascherson, ‘Authors in Edinburgh.’ In The Observer, 26 augustus 1962
38
Sunday Herald, 9 december 2001
39
Scott, Alexander Trocchi, p 108.
40
Scott, Alexander Trocchi, p 107
41
Reve, Brieven aan Wimie, p 69
42
‘Brief uit Edinburgh’, p. 517
43
Stephen Spender, ‘Letter from Edinburgh.’ In Encounter 19 (1962) 4 (oktober), p 66
44
Alan Bold, MacDiarmid Christopher Murray Grieve A critical biography London 1990, p 475.
45
Nooteboom, Een middag in Bruay, p 99
46
Roslyn Rosen, ‘Letter from Edinburgh’ In. The Nation, 22 september 1962, p 165-167 (Zie ook Spender, ‘Letter from Edinburgh’, p 67)
47
Selected letters of Rebecca West, p 383 Van het optreden van Van het Reve zijn helaas geen foto’s achterhaald. Het fotoarchief van de iwc is om onduidelijke redenen door de president-directeur van The Scotsman, James Coltart, geschonken aan de Moral Rearmement, een ‘puriteinse’ groep die tegen de Conference gekant was Het is onbekend wat ermee is gebeurd. Brief John Calder aan schrijver dezes, 18 augustus 2003
48
Between friends The correspondence of Hannah Arendt and Mary McCarthy, 1949-1975 Ed Carol Brightman New York etc 1995, p 138-139
49
Selected letters of Rebecca West, p 383.
50
Reve, Briesven van een aardappeleter, p 49.
51
Klaas Graftdijk, ‘Algra, Luns en andere stenengooiers’ In. Het Vrije Volk, 2 november 1963. Een bewerkte verste van de lezing, die Reve op 4 februari 1965 in Amsterdam herhaalde, verscheen als ‘Over pornografie’ in Dialoog 1 (1965), p 61-65 (herdrukt in Archief Reve 1961-1980 Baarn 1982, p 79-87).
52
Selected letters of Rebecca West, p 383
53
Gomperts, ‘Schrijversetalage’, 11 september 1962.
54
Burroughs’ lezing werd gepubliceerd ‘The future of the novel’, in Transatlantic Review 11 (winter 1962), p 6-7
55
Gomperts, ‘Schrijversetalage’, 4 september 1962
56
The Times, 24 augustus 1962
57
Gomperts, ‘Schrijversetalage’, 11 september 1962.
58
Nooteboom, Een middag in Bruay, p. 100
59
Carl Rollyson, Rebecca West A saga of the century London 1995, p. 303
60
Selected letters of Rebecca West, p 384
61
Allan Campbell en Tim Niel (ed), A life in pieces Reflections on Alexander Trocchi Edinburgh 1997, p 152.
62
‘In and out of books’ In New York Times Book Review, 16 september 1962
63
In Books and Bookmen, oktober 1962, p. 26-27
64
‘Authors in Edinburgh’, The Observer, 26 aug 1962
65
The Times, 24 augustus 1962 Times Literary Supplement, 31 augustus 1962
66
W.H.C. Watson, ‘The thing that happened at the writers’ conference.’ In: The Scotsman, 25 augustus 1962.
67
Spender, ‘Letter from Edinburgh’, p. 66.
68
Campbell/Niel (ed), A life in pieces, p 159. Scott, Invisible insurrection of a million minds, p. 204
69
Gerard Reve, Verzameld werk. Deel 2 Amsterdam/Antwerpen 1999, p. 208.
70
The letters of Hugh MacDiarmid, p. 702-703. MacDiarmid is wel present in deze bloemlezing, Finlay niet.
71
Brief aan de New Statesman van 17 januari 1964, opgenomen in Scott, Alexander Trocchi, p 120.
72
Scott, Invisible insurrection of a million minds, p. 205-206.
73
Dit draaide uit op een reprise van de Schotse dag van 1962. Vier ‘facties’, nationalisten (MacDiarmid), classicisten, internationalisten (Trocchi) en avantgardisten (Edwin Morgan) hebben er naar verluidt beschaafd gedebatteerd.
74
Michael B. Goodman, William S Burroughs A reference guide. New York etc. 1990, p. 242.
75
Last words. The final journals of William S Burroughs. Ed. James Grauerholz. New York 2000, p. 9.
76
In het tijdschrift Books and Bookmen. Aangehaald in: Ted Morgan, Literary outlaw The life and times of William S Burroughs. London 1991, p. 341.
77
‘Nova Police besieged McEwan Hall.’ In. Transatlantic Review 11 (winter 1962), p. 8
78
Jan Donkers, ‘Sidderen voor de blaasroerjongens. William Burroughs. The Wild Boys.’ in: Haagse Post, 9 augustus 1972 Reve bezocht Burroughs in augustus 1963 in Tanger Hij vond The naked lunch ‘slecht gekomponeerd, inkoherent, zwakke beelden, geen plastiese voorstelling, eentonig’ Brieven aan Josine M. 1959-1982. Amsterdam/Antwerpen 1994, p. 60-61.
79
Den Haan, ‘Een gedachtenwisseling met….’, p. 9.
80
Tom Rooduijn, Revelaties Gerard Reve over zijn werk & leven Schoorl 2002, p 175.
81
Public speech and public silence Lezing voor de Oxford English Faculty, 18 oktober 2001.
82
Behalve McCarthy, West, MacDiarmid, Spender en Burroughs maakte ook J.R. Ackerley, redacteur van de invloedrijke The Listener, er melding van. (The letters of J.R. Ackerley. Ed Neville Braybrooke. London 1975.) Edwin Morgan schreef voor Gambit Edinburgh University Review van herfst 1962 het Burroughs-achtige ‘The Fold-in Conference’ (herdrukt in Edinburgh Review 97, voorjaar 1997, p. 94-102), met de volgende passage. ‘Different approach yes G K Van het Reve Dutch approach on all fronts why not, I am a homosexual why not different write read all about it audience no ripple homosexual shock approach no different, Athens of the North, why not?’
83
Spender, ‘Letter from Edinburgh’, p. 66.
84
Bernard Levin, ‘Lady McChatterley.’ In. New Statesman, 20 december 1963.
85
De alliteratie is nauwelijks vertaalbaar: ‘Ranzigheid aan de rand’, ongeveer Arnold Kemp, ‘A festival for the people’ In: The Observer, 4 augustus 2002
86
Zie noot 85
87
E-mail aan schrijver dezes, 19 juni 2003