Over dit hoofdstuk/artikel

Marco Daane

over Richard Minne


Richard Minne


1
Een sterk onvolledig overzicht van dit oeuvre verscheen als Verzameld werk (ed. Y. T’Sjoen, Amsterdam 2006).
2
‘Hoveniersgedichten i.’ In: In den zoeten inval (Brussel 1927), p. 17.
3
Joos Florquin, Ten huize van… Ontmoetingen met Vlaamse kunstenaars en andere vooraanstaanden. Tweede reeks (Leuven 1964), p. 31.
4
Frans Buyens, ‘Een Uurtje met Richard Minne. Voorgedragen als laureaat voor den Driejaarlijkschen Staatsprijs voor Proza.’ In: Het Masker. Blad voor Toneel, Letteren, Kunst en Film 2 (1946) 26 (15 maart).
5
Idem.
6
Idem.
7
Levende schrijvers, Radio Brussel, 28 augustus 1956. (Heruitgezonden in de reeks ‘Stemmen van weleer’, in: Driespraak, vrt Radio 3, 30 januari 1996. Woordarchief vrt-radio, Brussel, nr. P-P 302.)
8
Florquin, Ten huize van… (1964), p. 31.
9
Idem.
10
Brief van Blanche Rowland aan Geert van Oorschot, 7 augustus 1978. Coll. J. Clayssens, Gent.
11
Gesprek met de heer en mevrouw J. Clayssens, Gent, 29 februari 2000.
12
E-mail van Stefan Van den Bossche aan Willy Goethals, 13 november 2009.
13
Persoonlijke inlichtingen van Willy Goethals aan de auteur.
14
Zie noot 12.
15
Ongedateerde brief [eind oktober 1929] aan Raymond Herreman. Coll. Letterenhuis Antwerpen, m6 5 6 / b, nr. 88832/145. Ook in: Richard Minne, Wolfijzers en schietgeweren (Brussel/Rotterdam 1942), p. 52.
16
Uit een ongedateerde brief [1926] aan Raymond Herreman. In: Richard Minne, Wolfijzers en schietgeweren (Brussel/Rotterdam 1942), p. 51.
17
Brief van Richard Minne aan Raymond Herreman, 7/10 augustus 1941. Coll. Letterenhuis Antwerpen, m6 5 6 / b, nr. 88831/84-83-82 [fragment van 7 augustus].
18
E-mail aan de auteur, 20 augustus 2011.
19
Idem.
20
‘Kantteekeningen bij het werk van Charles René Callewaert.’ In: Kunst. Maandblad voor oude en jonge kunst 1 (1930) 3, p. 57-68.
21
Maurice Roelants, ‘Simultaan séance.’ In: Elseviers Weekblad, 4 april 1964.
22
Buyens, Het Masker, 15 maart 1946.
23
‘Kantteekeningen bij het werk van Charles René Callewaert’, 1930.