Over dit hoofdstuk/artikel

Manu van der Aa

over E. du Perron


+
Manu van der Aa (1964) publiceerde in 1994 E. du Perron en de avant-garde.
1
R. Storm: ‘E. du Perron als uitgever’, in: Maatstaf 1993, nr. 7, p. 18-31.
2
Du Perron aan Willink op 28 mei 1927. Zie E. du Perron, Brieven 1, p. 113.
3
Van Ostaijen aan Du Perron op 1 of 2 juni 1927. Zie G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, p. 807.
4
Du Perron aan Van Nijlen op 4 februari 1929. Zie E. du Perron, Brieven 1, p. 312.
5
Zie E. du Perron, Brieven 1, p. 147.
6
In Herinneringen aan E. du Perron, p. 16.
7
Behalve in een brief aan Menno ter Braak van 19 november 1932, waarin hij een aantal boeken te koop aanbiedt, waaronder een editie van Trois filles de leur mère. Tussen vierkante haken voegde hij daar raadselachrig aan toe: ‘je weet wel!’. Zie M. ter Braak/E. du Perron, Briefwisseling 1, p. 354.
8
Zie E. du Perron, Brieven 1, p. 164.
9
In Twee heren, p. 16-17.
10
Ondertussen bood ook de Antwetpse antiquaar Jef Meert in zijn catalogus 4 (krokus 1998) een exemplaar aan. Dat exemplaar is gekocht door een groot Nederlands antiquariaat. Ook de Antwerpse stadsbibliotheek blijkt al geruime tijd een exemplaar te bezitten, want het bevat een ingeplakt vignet met de vermelding ‘beschadigd door watersnood 31 januari-1 februari 1953’. Hoewel het boek waarschijnlijk om die reden nieuw ingebonden werd, valt het met die schade nogal mee.
11
Alfred Jarry, Poèmes. Avec un portrait de Jarry d’après Picasso. Tirés à trente exemplaires aux frais d’un amateur.
12
Van Ostaijen aan Du Perron op 28 januari 1928. Zie G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, p. 989.
13
‘Du Perron en de drie dochters van hun moeder’, p. 11-16. Zowel Rousseeuw als Van Straten spelt ‘schrijvers naam als ‘Louys’. Elders leest men ook wel ‘Louijs’. De enige correcte, door de auteur zelf gebruikte spelling is ‘Louÿs’. Zijn officiële naam luidde echter Pierre-Félix Louis.
14
Jean-Paul Goujon, Pierre Louÿs. Une vie secrète (1870-1925) (1988), p. 82. Aangezien Goujon niet zegt waar het manuscript berust, neem ik aan dat het in bezit is van de ‘grand collectionneur, qui désire garder l’anonymat et à qui nous devons communication de très important manuscrits’, die hij in zijn dankwoord vermeldt.
15
P. Louÿs, Drie zusters en hun moeder. Met een nawoord van Ed Schilders (Aspekt 1998). De vertaling is, getuige de titel, inderdaad nogal vrij. Ook de indeling in hoofdstukken werd zonder opgave van reden gewijzigd.
16
E. Schilders, ‘De wereld volgens Pierre Louÿs’, in Maatstaf 1987, nr. 8/9, p. 25-39.