Over dit hoofdstuk/artikel

L. van der Sterren

over Bob den Uyl

over Edgar Allan Poe


Edouard Manet


1
Een klein onderzoekje levert acht parodieën op in de eerste maanden na het verschijnen van ‘The raven’. Zie Dwight Thomas en David K. Jackson: The Poe log. A documentary life of Edgar Allan Poe, 1809-1849 (Boston 1987).
2
David Galloway (ed.): The other Poe. Comedies and satires (Harmondsworth 1983), p. 22.
3
Dennis W. Eddings (ed.): The Naiad voice. Essays on Poe’s satiric hoaxing (Port Washington 1983), p. ix-xi.
4
David Galloway (ed.): The other Poe, p. 8.
5
Paul Verlaine, Les poètes maudits (Paris 1888), p. 1.
6
Zie voor de invloed van Poe op kunstenaars, in het bijzonder vanzelfsprekend schrijvers, over de hele wereld: Lois Davis Vines (ed.), Poe abroad. Influence, reputation, affinities (Iowa City 1999). Zie voor de invloed die Poe in Frankrijk had p. 9-18. Poe heeft zo weinig sporen in Nederland achtergelaten, dat Nederland slechts terloops wordt vermeld in het hoofdstuk over België (p. 45-51).
7
Bob den Uyl, Hoe en waarom Edgar Allan Poe The Raven schreef en wat John F. Malta, Gerard den Brabander en Bob den Uyl met de vertaling van het gedicht deden, dit alles samengesteld, ingeleid en nabeschouwd door Bob den Uyl (Amsterdam 1983), p. 10.
8
René Wellek, A history of modern criticism 1750-1950. The age of transition (London 1983) [1965], p. 161.
9
De vertaling van Gerard den Brabander verscheen in de oorlog (‘naar Edgar Allen [sic] Poe’) in het tijdschrift ‘t Spuigat. Dit eerste nummer van ’t Spuigat bevat geen colofon, noch een opgave van jaargang, uitgever, jaar van uitgave, paginanummers, enzovoort. Het eerste nummer van ’t Spuigat verscheen in 1944. De redactie bestond uit Gerard den Brabander (pseudoniem van Jan Gerardus Jofriet), Harold de Clauer (pseudoniem van Harm Brander) en M.L. Yzebrands (pseudoniem van M.L. Huizinga). Het tweede en laatste nummer van Het Spuigat [sic] verscheen in juni 1945. Volgens Den Uyl heeft M.L. Huizinga ook een vertaling van ‘The raven’ gewrocht, ‘maar deze werd door Gerard den Brabander meedogenloos verdonkeremaand omdat hij meende dat zijn eigen vertaling beter was’ (Bob den Uyl, Hoe en waarom Edgar Allan Poe The Raven schreef, p. 11). In 1948 werd Den Brabanders ‘De raaf’ door Bruna heruitgegeven (en toen correct: ‘naar Edgar Allan Poe’): Gerard den Brabander, De raaf naar Edgar Allan Poe met teekeningen van Jan Roëde (Utrecht 1948).
10
Bob den Uyl, Hoe en waarom Edgar Allan Poe The Raven schreef, p. 43.
11
Jacob van Lennep, Mengelpoëzy (Den Haag 1872), p. 71-76. (Poëtische werken van mr. J. van Lennep. Dertiende deel.)
12
Gerrit Berend Kuitert, Edgar Allan Poe. Geboren te Boston, 19 Januari 1809, overleden te Baltimore, 7 October 1849 (Groningen 1899).
13
Herman Robbers, De raaf/Edgar Allan Poe; vertaling door Herman Robbers. Ongedateerd vijfbladig handschrift.
14
August Hans den Boef, Edgar Allan Poe, waarin opgenomen Edgar Allan Poe De raaf vertaald door Carel Alphenaar (Amsterdam 1993).
15
Ik zelf heb mij wat dit aangaat ook vergist. Zie mijn essay over ‘The philosophy of composition’: ‘De dichter als eenmansgilde’, in: Hollands Maandblad 43 (2001) 10, p. 15.
16
Ibid. p. 74. Zie Thomas Olive Mabbott, Selected poetry and prose of Edgar Allan Poe (New York 1951), p. 427.
17
Bob den Uyl, Hoe en waarom Edgar Allan Poe The Raven schreef, p. 71.
18
Ibid. p. 71.
19
Ibid. p. 72.
20
Bob den Uyl, Een uitzinnige liefde (Amsterdam 1986), p. 116 en 117.