Over het gehele werk

auteurs


Over dit hoofdstuk/artikel

auteurs


1
Wim Noordhoek in zijn Avondlog van 5 mei 2011 (www.avondlog.nl/tags/emile-van-moerkerken).
2
Meer hierover in: Jak van der Meulen en Laurens Vancrevel, ?De gemeenschappelijke tirade van het vrolijke forum?, Maatstaf, juni 1969. Herdrukt in: Her de Vries en Laurens Vancrevel, Surrealistische ontmoetingen (Amsterdam 1988), p. 195-207.
3
Theo van Doesburg, ?Recherche surr?aliste?, in: Groot-Nederland, 1930. Herdrukt in De Vries en Vancrevel (1988), p. 39-57.
4
Het titelblad van de catalogus van de Exposition internationale du surr?alisme is afgebeeld in Frida de Jong en Laurens Vancrevel, Kristians Tonny (Amsterdam 1979), p. 27.
5
Op de uitnodigingskaart staat de volgende omschrijving: ?Exposition des oeuvres de W. Wagenaar et quelques autres peintres hollandais?. De kaart is afgebeeld in Dick Adelaar, Sjarel Ex, Meta Knol, Het surrealistische universum van Willem Wagenaar (1907-1999) (Utrecht 2001), p. 25.
6
Wolfgang Cordan, Essai over het surrealisme met een beschouwing over het werk van Willem van Leusden (Amsterdam 1935).
7
Het oorspronkelijke citaat (in het Frans) is weergegeven in De Jong en Vancrevel (1979), p. 30.
8
Meer over de expositie in Mattie Boom, ??Exposition internationale du surr?alisme? in Amsterdam?, in: De automatische verbeelding, red.: Agnes Grondman, John Steen, Laurens Vancrevel (Amsterdam 1989), p. 52-59.
9
Door Lehmann meegedeeld aan Hans Renders. Zie Hans Renders, Verijdelde dromen (Haarlem 1989), p. 109.
10
Subjectieve reportage (Den Haag 1940) en Dag- en nachtlawaai (Rijswijk 1940). Zie hiervoor het artikel van Sjoerd van Faassen op p. 114.
11
Door Lehmann in 1986 meegedeeld aan Hans Renders. Zie Renders (1989), p. 103.
12
In het interview met Bernlef en Schippers, Wat zij bedoelden (Amsterdam 1965), p. 67.
13
Voor meer gegevens zie Renders (1989), p. 31-49; en ook Hans Renders, ?De Schone Zakdoek 1941-1944. Een tijdschrift in ??n exemplaar?, in: De automatische verbeelding (1989), p. 68-73.
14
Zie noot 12.
15
Door Van Moerkerken meegedeeld aan Hans Renders (Verijdelde dromen, p. 80-81).
16
In: Jaap Romijn (samensteller), Vandaag [I] (Utrecht 1954), p. 227-257.
17
Verijdelde dromen, p. 109.
18
Meer hierover in: Laurens van Krevelen, ?De surrealistische inslag van C. Buddingh’?, in: Wim Huijser, Kastjes kijken. Beeldend werk van C. Buddingh’ (Dordrecht 2012), p. 11-21.
19
Zie voor dat interview de pagina’s 135-142 van dit nummer.
20
In een brief van 1977 aan Hans Renders (Verijdelde dromen), p. 109.
21
Bij deze expositie verscheen het boek De automatische verbeelding (zie noot 8).
22
Laurens Vancrevel (samensteller), Spiegel van de surrealistische po?zie in het Nederlands (Amsterdam 1989).
23
Michel Maas, ?Het nut van de huposoma. Louis Lehmann promoveert op zijn kennis van de Griekse en Romeinse oorlogsschepen?, in: de Volkskrant, 30 juni 1995.
24
L.Th. Lehmann, Vluchtige steden (en zo) (Amsterdam 1996).
25
Deze vijf uitgaven zijn: Toeschouw (Amsterdam 2003); Wat boven kwam (Amsterdam 2006); Laden ledigen (Amsterdam 2008); Bescheiden kunsten (Bloemendaal 2008); Kort verslag van de gebeurtenissen (Amsterdam 2010).
26
Opgetekend door Michel Maas, in zijn interview met Lehmann, vermeld in noot 23.