Over dit hoofdstuk/artikel

Judith Schuyf

over Anna Blaman


+
Judith Schuyf (1951) is historica en archeologe. In 1994 is zij gepromoveerd op Een stilzwijgende samenzwering. Lesbische vrouwen in Nederland 1910-1970.
1
Brief aan Emmy van Lokhorst, 8 augustus 1949.
2
Zie J. Schuyf, Een stilzwijgende samenzwering. Lesbische vrouwen in Nederland 1920-1970 (1994) (diss.), alwaar ook een bibliografie.
3
‘Naar het einde van een mythe’, in: Litterair Paspoort 5 (1950), p. 60-61. ‘Ook vrouwen kunnen wel eens iets verstandigs zeggen’, in: De Groene Amsterdammer, 10-6-1950.
4
Toch is het interessant om te zien dat De Beauvoir in Le deuxième sexe de vraag opwerpt naar de mogelijkheden die de vrouw heeft om een eigen bestaan op te bouwen als zelfstandig subject, d.w.z. zonder de mannelijke blik. Tijdens het schrijven van haar boek was zij bij toeval in contact gekomen met de filosoof Lacan, voor wie dit een belangrijk onderwerp was. Zie D. Bair, Simone de Beauvoir; Biografie (1990), p. 453.
5
J. Kool-Smit, ‘Anna Blaman, existentialiste’, in: De Tijd, 15-2-1964.
6
Zie bijv. A. Meinderts, ‘“Geluk op het drijfzand der illusie”. Kanttekeningen bij Blamans existentialisme en haar roman Op leven en dood.’, in: Anna Blaman – Informatie en herinneringen (1985).
7
Zie o.a. het interview met Bair, door H. Goedkoop en A. van der Zijl, in hp/De Tijd, 12-4-1991.
8
De correspondentie (zes brieven, een kaart en een gedicht) werd door het echtpaar Klomp zorgvuldig bewaard en ten slotte aan hun dochter, mevr. drs. E. de Grooth-Klomp, overgedragen. Die gaf ze in 1994 aan mij. Haar gezondheid was toen al slecht en helaas overleed ze korte tijd later, zodat ik op vragen over de brieven geen antwoord meer kon krijgen.
9
Zie Jan de Bruijn, Geschiedenis van de abortus in Nederland (1979), p. 153.