Over dit hoofdstuk/artikel

Jeroen Dera

over Hans Warren

over Mario Molegraaf

over Konstantínos Kaváfis


+
Jeroen Dera (1986) rondde dit jaar cum laude de onderzoeksmaster Letterkunde & Literatuurwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen af met een scriptie over Hans Faverey. Hij was hoofdredacteur van Vooys, zit in de poëzieredactie van Meander en publiceerde artikelen en essays in nY, Filter, dw & b, Poëziekrant en Ons Erfdeel.
1
Geciteerd uit: Pieter Steinz, ‘Karamazov, de hervertaling’. In: nrc Handelsblad 2 december 2005.
2
Xu Jianzhong, ‘Retranslation: necessary or unnecessary’. In: Babel 49 (2003) 3, p. 193-202. Citaat op p. 193-194.
3
Ellen ten Wolde, Terug mar het begin (Nijmegen 2009).
4
Hans Warren en Mario Molegraaf, ‘Vertalen of vermalen? Kavafis en zijn vertalers’, in: id., ‘Ik ging naar de geheime kamers’: over de dichter K.P. Kaváfis (Amsterdam 1987), p. 155-196. Citaat op p. 185.
5
Deze introductie en de strategische handelingen van Blanken heb ik recent uitvoerig beschreven in ‘Wachtend op nieuwe barbaren. De introductie van K.P. Kaváfis in Nederland’, in: Filter, tijdschrift over vertalen 17 (2010) 2, p. 28-36.
6
Eigenlijk verscheen Vijftig gedichten pas in 1956, maar mede op aandringen van Blanken vermeldt de bundel toch het publicatiejaar 1955. Zie hiervoor de correspondentie – in de particuliere bibliotheek van Jan Erik Bouman te Utrecht – tussen Blanken en Wim Simons, met name de brief die Blanken op 18 december 1955 aan Simons verstuurde.
7
G.H. Blanken aan Hans Warren, 28 juli 1963. Archief Hans Warren, Zeeuwse Bibliotheek Middelburg (ahw).
8
Idem.
9
Verschenen in een oplage van vijftig exemplaren, waarvan twintig Romeins genummerd en dertig Arabisch.
10
Zie: Hans Warren, ‘Een Alexandrijn over een Alexandrijn. Konstantin Kavafis: de Griekse liefde van Hans Warren’. In: Vrij Nederland, 24 maart 1984, p. 8-9, 18. Citaat op p. 8.
11
Idem.
12
Hans Warren, ‘Een Alexandrijn over een Alexandrijn’ (zie noot 10), p. 9.
13
De bundel Oorzaak en gevolg verscheen nooit als afzonderlijke publicatie, maar werd opgenomen in de Verzamelde gedichten 1941-1971, die in 1972 verschenen bij Bert Bakker.
14
Hans Warren, Verzamelde gedichten (Amsterdam 2002), p. 364.
15
Hans Warren, ‘Alleenvertegenwoordiger op aarde’. In: De Gids 156 (1993) 7, p. 582-583. Citaat op p. 583.
16
G.H. Blanken aan Hans Warren, 28 oktober 1974 (ahw).
17
Idem.
18
Hans Warren aan G.H. Blanken, 29 oktober 1974 (ahw).
19
Marianne Wolfert, ‘Hans Warren en Kaváfis’. In: Meta 16 (1981-1982) 6, p. 140-144. Citaat op p. 143.
20
Geciteerd in: Hans Warren & Mario Molegraaf (zie noot 4), p. 159.
21
Idem, p. 184.
22
Idem, p. 185.
23
Idem.
24
Idem, p. 185-187.
25
Idem, p. 188.
26
B.M. Hosman aan Hans Warren, 17 september 1977 (ahw).
27
Hans Warren aan B.M. Hosman, 25 september 1977 (ahw).
28
Hans Warren, Geheim dagboek. 14e dl.: 1981-1982 (Amsterdam 1999), p. 147.
29
Hans Warren aan Mai Spijkers, 17 januari 1982 (ahw).
30
Hans Warren aan Johan Polak, 1 juni 1982 (ahw).
31
Hans Warren, Geheim dagboek, 15e dl.: 1982-1983 (Amsterdam 2000), p. 85.
32
Hans Warren aan Mai Spijkers, 3 november 1982 (ahw).
33
Zie noot 31, p. 88.
34
Johan Polak aan Mario Molegraaf, 26 oktober 1984 (ahw).
35
Hans Warren aan Johan Polak, 25 februari 1983 (ahw).
36
Zie noot 31, p. 111.
37
Hans Warren en Mario Molegraaf (zie noot 4), p. 188.