Over dit hoofdstuk/artikel

Jan van der Vegt


Jan G. Elburg


1
Geciteerd naar een carbonkopie in het Elburg-archief, Haarlem.
2
De fragmenten uit de memoire-aantekeningen zijn in dit artikel zo letterlijk mogelijk overgenomen. Elburgs spelling is gehandhaafd, maar storende fouten zijn gecorrigeerd. Afgekorte namen zijn voluit geschreven. Waar het nodig leek, zijn leestekens stilzwijgend en ontbrekende woorden tussen teksthaken toegevoegd.
3
De Gids, jg. 149 nr. 5, augustus 1986, p. 318-329; idem nr. 9/10, december 1986, p. 803-815; idem, jg. 150 nr. 6/7, juli 1987, p. 508-514.
4
In een brief van 19 maart 1987 aan Hans Dütting noemde Elburg de mededelingen van Schierbeek zelfs voor bijna honderd procent onbetrouwbaar.
5
Heeft betrekking op het portret van Morriën op het omslag van Cryptogram (1968).
6
Marina Schapers (1938-1981) was een actrice en partner van Peter Schat. Fin de partie van Beckett werd in juni 1958 in Amsterdam tijdens het Holland Festival opgevoerd.
7
Hierover Jan van der Vegt, De man met de drietand. Leven en werken van Jan G. Elburg, Meulenhoff, Amsterdam 2012, p. 99.
8
Het incident met de steen is door Andreus verteld in zijn autobiografische roman Denise. In werkelijkheid vond het niet op die manier plaats. Zie over Andreus en de oorlog en over zijn psychose en behandeling: Jan van der Vegt, Hans Andreus. Biografie, 2e druk, De Bezige Bij, Amsterdam 2006, resp. hoofdstuk v en ix-x.
9
Praatjes kijken was een bundel met absurdistische korte verhalen uit 1960. Het interview met C. Buddingh’ was onderdeel van het vpro-tv-programma ‘Muze in spijkerbroek’ dat werd uitgezonden op 17 februari 1967. Wie de regisseur was, is niet achterhaald. Penvuurrevolvers hoorden bij de eerste achterladers onder de handvuurwapens, uit het begin van de negentiende eeuw. Aan de voet van een patroon steekt een pin zijwaarts uit de huls en door een slag daarop ontbrandt het kruit.
10
Mongoose is Engels voor: mangoes, een roofdier dat op slangen jaagt.