Over dit hoofdstuk/artikel

auteurs


plaatsen


1
Zie Jan Paul Hinrichs, ?Kasteel Oud-Poelgeest in prentbriefkaarten?, Over Oegstgeest 21 (2009), No. 1, pp. 24-25.
2
Jan Wolkers, Terug naar Oegstgeest (Amsterdam 19669), p. 154.
3
Zie Peter van Zonneveld, Terug naar Leiden en Oegstgeest. Fietsen en wandelen met Jan Wolkers (Amsterdam 2005).
4
Zie Kester Freriks, Geheim Indi?: het leven van Maria Dermo?t 1888-1962 (Amsterdam 2000), p. 316.
5
Jan Wolkers, Terug naar Oegstgeest, p. 189.
6
Zie Freek Lugt, Het goed van Oegstgeest. De Middeleeuwen in Oegstgeest, Poelgeest, Kerkwerve, Rijnsburg en Nieuw-Rhijngeest (Leiden 20102), p. 11.
7
Zie Canon van Oegstgeest: episodes uit de geschiedenis van een dorp (Oegstgeest 2007), p. 24.
8
Albert Verwey, Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888, ed. Margaretha H. Schenkeveld en Rein van der Wiel (Amsterdam 1995), p. 484.
9
Zie Robbert van der Lek, ?Railvervoer in het Leidse. De Blauwe Tram in de verhalen van F.B. Hotz?, Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 98 (2006), pp. 149-164.
10
Zie Martin Schouten, ?De geheimzinnige mijnheer Hotz?, in Jan Brokken (red.), Over F.B. Hotz. Beschouwingen en interviews (‘s-Gravenhage 1982), p. 23.
11
F.B. Hotz, Het werk, 1 (Amsterdam 1997), p. 529
12
Ibid., p. 530.
13
Maarten ’t Hart, De man met het glas. Over F.B. Hotz (Leiden 2003), p. 15.
14
Anton Korteweg en Maarten ’t Hart, ?Vragen aan F.B. Hotz (2)?, in Jan Brokken (red.), Over F.B. Hotz, p. 74.
15
F.B. Hotz, Het werk, 1, p. 546.
16
Ibid., p. 526.
17
Zie Aleid Truyens, Geluk kun je alleen schilderen. F.B. Hotz: het leven (Amsterdam 2011), p. 348.
18
F.B. Hotz, Het werk, 1, p. 547.
19
Geciteerd in Aleid Truyens, Geluk kun je alleen schilderen, p. 451.
20
Henri E. Sch?tte (samenstelling) en Aleid Truijens (redactie), Een beetje levensbestemming. F.B. Hotz en H.W. Kunst: briefwisseling (Amsterdam 2002), p. 115.
21
Wam de Moor, Van Oudshoorn: biografie van de ambtenaar-schrijver J.K. Feijlbrief (Amsterdam 1982), p. 26.
22
J. van Oudshoorn, Verzamelde werken, 2 (Amsterdam 1974), p. 37.
23
Wam de Moor, Van Oudshoorn: biografie van de ambtenaar-schrijver J.K. Feijlbrief, p. 27.
24
Gegevens ontleend aan e-mail van Carla de Glopper-Zuijderland, archivaris van de gemeente Oegstgeest, d.d. 19 april 2012.
25
Jan Wolkers, Het vroege werk (Amsterdam 20012), p. 148.
26
Jan Wolkers, Terug naar Oegstgeest, p. 152.
27
Ibid., p. 153.
28
Nescio, Verzameld werk, 2 (Amsterdam 1996), p. 98.
29
Ibid., p. 121.
30
Ibid., p. 172.
31
Ibid., p. 244.