Over dit hoofdstuk/artikel

Jaap Versteegh

over Richard Roland Holst


Debora Duyvis


1
In 1947 gaf de Nederlandse overheid ter promotie van onze hedendaagse kunst een boekje uit getiteld Dutch painting and graphic art today. Hierin wordt Debora Duyvis omeschreven als ‘out best woman-engraver’.
2
Kenmerkend voor hun goede relatie is dat Debora na zijn overlijden door de weduwe van Der Kinderen werd gevraagd een gegraveerd portretje van haar overleden man te maken, dat als frontispice is afgedrukt in het boekje De jeugd van Antoon Derkinderen door hemzelf beschreven anno 1892 (1927).
3
Voor Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift ontwierp Debora in 1936 ook het nieuwe omslag.
4
Ongedateerd krantenartikel, datering bij benadering.
5
De kinderen van Jacob Duyvis (1854-1943) en Eva Loos (1856-1924) waren achtereenvolgens een zoon genaamd Jan Teewis (1884-1979), vervolgens Debora Geertruida, dan weer een zoon die de naam Hugo Jacob (1890-1963) kreeg en ten slotte weer een dochter die Johanna (1892-1974) werd genoemd.
6
In The blue hour: a portrait of Jean Rhys van Lilian Pizzichini (p. 164) wordt Violet Dreschfeld, een Engelse joodse beeldhouwster, voor wie Jean Rhys in de jaren twintig in Parijs poseerde, beschreven: ‘A classic British gentlewoman, competent and stoical. Violet was tall and gaunt, and, because of this, unloved.’
7
Brief gedateerd 31.7.1928 vermoedelijk vanuit Berlijn.
8
Bovendien bestond er tussen Roland Holst en de familie Verkade een band. Een van de beste vrienden van Richard Roland Holst was de latere schilder Jan Verkade (1868-1946), wiens vader in Zaandam een broodfabriek bezat, de basis voor de later zo beroemde Verkadefabriek. Hij was nauwe familie van de grootmoeder naar wie Debora vernoemd was, Debora Geertruida Duyvis-Verkade.
9
Brief gedateerd ‘Donderdag 5’26’.
10
Roland Holst-van der Schalk, Henriette, Het vuur brandde voort. Levensherinneringen van Henriette Roland Holst van der Schalk (Amsterdam 1949), p. 73.
11
De naam van Debora Duyvis wordt overigens niet genoemd in deze biografie, zo min als Henriette haar noemde in haar autobiografie Het vuur brandde voort.
12
Brief met slechts jaardatering 1926 en verstuurd vanuit onbekend buitenland.
13
Brief gedateerd 30.7.1927 vanuit Buissche Heide te Zundert.
14
Het landgoed De Buissche Heide, waar Henriette haar Angorahoeve had en Richard zijn atelier, ligt bij het dorp Achtmaal, gemeente Zundert.
15
Brief gedateerd ’27, ’s middags 6.
16
Brief gedateerd 29.5.1934.
17
Brief gedateerd 6.3.1935.
18
Brief gedateerd 12.3.1935.
19
Brief gedateerd 25.5.1935.
20
Schilderij van Rembrandt, in het Rijksmuseum.
21
Brief gedateerd 4.4.1935.
22
Brief gedateerd 14.3.1937.
23
Onduidelijk op welk werk dat hij onder handen heeft Roland Holst hier doelt.
24
Brief gedateerd 7.4.1937 (coll. D.J. Duyvis). Brief aangetroffen in het boek met kunstenaarsbrieven, bezorgd door Mea Verwey, dat uit de erfenis van Debora tevoorschijn kwam met daarin deze brief (M. Nijland-Verweij, Kunstenaarslevens [Assen 1959]).
25
Lia Voermans, ‘De kunst van het netwerken’, in: Henriette & Richard Roland Holst- Het boek van de Buissche Heide, redactie Ron Dirven (Zundert 2012), p. 133.
26
Lieske Tibbe, R.N. Roland Holst 1866-1938, Arbeid en schoonheid vereend. Opvattingen over Gemeenschapskunst (Amsterdam 1994), p. 379.
27
Ongedateerde en ongepubliceerde herinnering van Debora Duyvis.
28
Blief gedateerd 25.3.1939.
29
Jaarverslag Prentenkabinet der Rijksuniversiteit te Leiden (1 october 1945 – 1 october 1946), p. 2.
30
Brief gedateerd 24.9.1953.