Over dit hoofdstuk/artikel

Jaap Versteegh

over Jan Engelman


+
Jaap Versteegh (1954) is werkzaam als docent Esthetica en Tekenen bij het Nimeto te Utrecht. Hij bereidt een biografie van Sara de Swart voor.
1
Zie Eduard Karsen, Een droom en een scheidsgerecht. Bezorgd en ingeleid door Rein van der Wiel, Amsterdam 1986.
2
Zie Jacqueline Royaards-Sandberg, Ik heb je zoveel te vertellen, Baarn 1981, p. 387.
3
Het is onder de titel Saar de Swart, Muze der Tachtigers in 1986 ook in boekvorm verschenen, als deeltje van de serie Klein Literair Museum, in een oplage van 100 genummerde exemplaren, uitgegeven door de Sjaalman Pers te Bunnik.
4
Alle in dit artikel geciteerde brieven van Jan Engelman aan Emilie van Kerckhoff zijn in het bezit van mevr. R. Poortman te Alkmaar.
5
Zie Alphons Diepenbrock, Brieven en documenten. Deel v. Bijeengebracht en toegelicht door Eduard Reeser (1981).
6
De in dit artikel geciteerde brieven van Emilie van Kerckhoff aan Jan Engelman en Joanna Diepenbrock bevinden zich in de Collectie Engelman (e3171) in het archief van het Letterkundig Museum te Den Haag.
7
De brieven van Emilie van Kerckhoff aan Simon van Brakel zijn in het bezit van Jaap Versteegh.
8
Emilie van Kerckhoff had meer publicaties op haar naam staan. Zo verschenen er van haar in 1909 in Elseviers Geillustreerd Maandschrift twee artikelen over ‘Volkskunst in Oostenrijk’, in 1912 bij Scheltema & Holkema’s Boekhandel te Amsterdam het fraai uitgegeven boek Java, beelden van volksleven en bedrijf, in 1914 wederom in Elseviers Geïllustreerd Maandschrift een artikel ‘Over dans en spel in het Verre Oosten’, in 1919 in hetzelfde tijdschrift eerst een artikel over ‘De Kunstacademies te Rome en hare Directeuren’ en later in datzelfde jaar over ‘Het Russische Ballet’ en uiteindelijk in 1923 bij W.L. & J. Brusse’s Uitgeversmaatschappij te Rotterdam haar meest populaire boek Oud-Italiaanse Villa’s Tuinen en Parken.
9
Thea Diepenbrock is de jongste dochter van Alphons Diepenbrock. Zij trouwde op 8 augustus 1946 met de componist Matthijs Vermeulen.