+
Ika Sorgdrager (1938) was van 1966 tot 1991 docent privaatrecht aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Daarna werd zij rechter, eerst in de rechtbank Amsterdam en vanaf 1996 in het gerechtshof Amsterdam, waaraan zij thans nog als raadsheer-plaatsvervanger is verbonden.