Over dit hoofdstuk/artikel

Gwendolyn Verbraak

Jos van Waterschoot


over Amsterdam


+
Gwendolyn Verbraak (1976) en Jos van Waterschoot (1965) zijn boekhistorici en werkzaam bij de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.
1
J.T. Bodel Nyenhuis, De wetgeving op drukpers en boekhandel in de Nederlanden tot in het begin der XIXde eeuw. Amsterdam 1892, p. 75.
2
Marijke Carasso-Kok (red.), Geschiedenis van Amsterdam. Een stad uit het niets tot 1578. Amsterdam 2004, p. 318.
3
Bodel Nyenhuis, (Op. cit. noot 1), p. 78 e.v.; Vrijheid drukpers, p. 39.
4
Bodel Nyenhuis, (Op. cit. noot 1), p. 96.
5
Ingrid Weekhout, Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw. Den Haag 1998, p. 98.
6
S.B.J. Zilverberg, Dissidenten in de Gouden Eeuw. Weesp 1985, p. 18.
7
Willem Heijting, ‘Hendrick Beets (1625?-1708), publisher to the German adherents of Jacob Böhme in Amsterdam’, in: Quaerendo 3 (1973), p. 270.
8
Zilverberg, (Op. cit. noot 6), p. 19.
9
Zilverberg, (Op. cit. noot 6), p. 43-45; Weekhout, (Op. cit. noot 5), p. 93-94.
10
Weekhout, (Op. cit. noot 5), p. 94.
11
K.O. Meinsma, Spinoza en zijn kring. Historisch-kritische studiën over Hollandsche vrijgeesten. Utrecht 1980, p. 293-324.
12
G.F.L. Peeters, ‘Timotheus ten Hoorn sells a copy of Spinoza’s posthumous works’, in: Quaerendo 12 (1982), p. 242-244.
13
Inger Leemans, Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans 1670-1700. Nijmegen 2002, p. 50-52, p. 281-283.
14
Jonathan Israel, The Dutch Republic. Its rise, greatness, and fall 1477-1806. Oxford 1998, p. 929.
15
Bodel Nyenhuis, (Op. cit. noot 1), p. 163 e.v.
16
Bodel Nyenhuis, (Op. cit. noot 1), p. 168 e.v.
17
Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden voor de vaderlandsche jeugd. Dl. 22. Amsterdam 1794, p. 40-41.
18
Marja Keyser, ‘Frederik Muller over erotica’, in: Frederik Muller (1817-1881). Leven en werken. Zutphen 1996, p. 187.
19
Keyser, (Op. cit. noot 18), p. 189.
20
Kerstin Schoor, ‘Ein literarisches Forum im Exil. Die deutsche Abteilung des Amsterdamer Allert de Lange Verlages 1933-1940’, in: Freistätte Amsterdam. Gütersloh 1995, p. 73.