Over dit hoofdstuk/artikel

Elizabeth Termeer

over Karel Wybrands


Menno van Meeteren Brouwer


over Indonesië


1
Wybrands, zijn betekenis en invloed komen uitvoerig ter sprake in Realisten en reactionairen. De geschiedenis van de Indisch-Nederlandse pers, 1905-1942 dat in mei 2011 zal verschijnen bij Nijgh & Ditmar (Amsterdam) en kitlv Uitgeverij (Leiden). Zoals het in 2001 verschenen Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers, 1744-1905 kwam dit boek tot stand met medewerking van Anneke Scholte.
2
De volledige titel van dit tussen 1894 en 1899 bestaande en in Amsterdam uitgegeven tijdschrift luidt: De Kunstwereld; Weekblad voor Nederland en België, gewijd aan letteren, tooneel, muziek, schilder-, bouw- en beeldhouwkunst. Ik trof daarin vooral reisimpressies en -verhalen aan van zijn hand. Vermoedelijke pseudoniemen van hem zijn Hassan Effendi en Martin Carlos. Als toneelcriticus gebruikte hij het pseudoniem Carlo, dezelfde schuilnaam waaronder hij in de kolonie opereerde als literair criticus.
3
Koch schreef verschillende malen over hem. Zie o.a. zijn Barig slot; Figuren uit het oude Indië (Amsterdam 1960), p. 170-177.
4
Wat de vindplaatsen van de citaten uit Wybrands’ kranten en andere nieuwsbladen betreft, verwijs ik naar het notenapparaat in Realisten en reactionairen (zie noot 1).
5
De latere grondlegger van de moderne sportbeoefening in Nederland.
6
Opvallend is Wybrands’ ouderwetse ‘y’ (waarin hij Multatuli volgde) in plaats van ‘ij’ In de loop van 1900 gaat hij ‘ij’ schrijven. Dat dit wel wennen was, blijkt uit artikelen waarin hij beide vormen naast elkaar gebruikt.
7
E. du Perron, Het land van herkomst. Ed. F. Bulhof en G.J. Dorleijn (Amsterdam 1996), p. 265-272. Zie ook Kees Snoek, E. du Perron. Het leven van een smalle mens (Amsterdam 2005), p. 198-203.
8
Ik schreef dit eerder in Journalisten en heethoofden (zie noot 1), p. 662-664.
9
Deze Britse generaal richtte op 13-4-1919 een bloedbad aan door zijn soldaten te laten schieten op een menigte Indiërs in Amritsar. Honderden mensen kwamen om het leven. Dyer kreeg in Engeland een onderscheiding.
10
Voor de kenners: in 1919 reed hij met zijn ‘Cole 8’ naar Bali en de krant van 4 april 1923 toont ons een foto met K.W. in zijn ‘6 cylinder Hispano-Suiza’.
11
Zie zijn ‘Karel Wybrands †’, in Den Gulden Winckel 28-6, p. 161-164.
12
Zie Zentgraaffs Op oude paden (Batavia 1934), p. 1-13.
13
Zie zijn Journalistiek op Java (Deventer [1941]), p. 63-65.