Over dit hoofdstuk/artikel

Gerard Groeneveld


+
Gerard Groeneveld (1956) is boekhistoricus. Hij publiceerde een monografie over uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer en schreef diverse artikelen over het boekenvak in relatie tot het fascisme en het nationaal-socialisme. Volgend jaar mei verschijnt van hem Het bruine boek in Nederland 1921-1945.
1
Hans Frank, Im Angesicht des Galgens. Deutung Hitlers und seiner Zeit auf Grund eigener Erlebnisse und Erkenntnisse. 2e Aufl. Neuhaus bei Schliersee 1955, p. 39.
2
Karl Lange, Hitlers unbeachtete Maximen. Mein Kampf und die Öffentlichkeit. Stuttgart [enz.] 1968, p. 104 e.v.
3
Werner Maser, Adolf Hitlers Mein Kampf. Geschichte, Auszüge, Kommentare. 7e dr. Esslingen 1983, p. 35.
4
Idem, p. 36.
5
Frank van Vree, De Nederlandse pers en Duitsland 1930-1939. Een studie over de vorming van de publieke opinie. Groningen 1989, p. 316.
6
Idem, p. 321.
7
Idem, p. 330.
8
Idem, p. 337.
9
Bruinboek van de Hitler-terreur en den Rijksdagbrand, voorbereid door het wereld-comité voor de slachtoffers van het Hitler-fascisme. Inl. van Lord Marley en met een voorrede van G.W. Kernkamp. Amsterdam 1933, p. 198-199.
10
Mein Kampf in Holland or Straight from the Horse’s Mouth. New York 1943.
11
Brief George Kettmann Jr. aan jhr. C.G.S. Sandberg, 25 januari 1937. Doc I-882, map H, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (niod).
12
Bericht Mijn Kamp, p. 2,1 mei 1942. Doc ii-772, u28a, niod.
13
Brief G. Kettmann Jr. aan J. Göbel, 28 april 1938. Doc ii-772, u37b, niod.
14
Antwoord aan Göbel in kopie op brief Kettmann aan Göbel, 9 juni 1938. Doc ii-772, u37b, niod.
15
Bericht Mijn Kamp, p. 1.
16
Brief G. Kettmann Jr. aan J. Göbel, 9 juni 1938. Doc ii772, u37b, niod.
17
Nieuwsblad voor den boekhandel, 105 (1938) 40 p.627.
18
Berichr Mijn Kamp, p. 1.
19
Brief G. Kettmann Jr. aan L. Timmer, 16 november 1938. Doc ii-772, u40c, niod.
20
George Kettmann, Leven in tweespalt. Nagelaten geschriften van een nationaal-socialist. Ingeleid door Louis Ferron, bezorgd door Willem Huberts. Hilversum 1999 (Flanor-reeks, nr. 37), p. 56.
21
S. Barends, Vive la muerte! Amsterdam 1938, p. 10.
22
Brief G. Kettmann Jr. aan M. Roubos, eigenaar boekhandel De Driehoek te Bandoeng, ongedateerd. Doc ii-772, u28c, niod.
23
Brief G. Kettmann Jr. aan firma Mensing & Visser, 16 maart 1939, Doc ii-772, u36a, niod.
24
Kettmann, Leven in tweespalt, p. 57.
25
Brief G. Kettmann Jr. aan B. Zijfers, 7 mei 1938. Doc ii-772, u36a, niod.
26
Brief G. Kettmann Jr. aan de idil, 12 januari 1940. Doc ii-772, u33d, niod.
27
Brief G. Ketrmann Jr. aan de idil, 25 januari 1940. Doc ii-772, u33d, niod.
28
De Arbeider 5 (1940) 7.
29
Volken Vaderland 7 (1939) 39, p. 5.
30
Volk en Vaderland 9 (1941) 17, p. 3.
31
Uitlatingen van boekhandelaren, ongedateerd, maar in ieder geval na mei 1940. Doc ii-772, u31a, niod.
32
Brief Em. De Ceulener, Van Ditmar’s Boekenimport aan De Amsterdamsche Keurkamer, 14 december 1939, 7 januari 1940, 10 januari 1941 en brief G. Kettmann Jr. aan Van Ditmar’s Boekenimport, 18 januari 1941. Doc ii-772, u28a, niod.
33
Brief Em. De Ceulener, Van Ditmar’s Boekenimport aan De Amsterdamsche Keurkamer, 24 mei 1941. Doc ii-772, u28a, niod.
34
Brief J. Boomsma, Flakkeesche Boek- en Handelsdrukkerij aan De Amsterdamsche Keurkamer, 2 november 1940. Doc ii-772, u30a, niod.
35
Bericht Mijn Kamp, p. 1-3.
36
Kettmann, Leven in tweespalt, p. 203.
37
Vetklating inzake De Amsterdamsche Keurkamer en Steven Barends, 27 november 1941. Doc ii-772, u25c, niod.
38
Idem.
39
Truus Pfann wilde zich later eveneens in de poëzie laten gelden. Zo publiceerde zij onder het pseudoniem Karin Moen een handvol gedichten in nationaal-socialistische trant in De Schouw, maandblad voor de Nederlandsche Kultuurkamer, en in het literaire tijdschrift Groot-Nederland, dat sinds juli 1943 onder invloed van een groep ss-dichters kwam te staan. Zie: Frank van den Bogaard, Een stoottroep in de letteren. ‘Groot-Nederland’, de ssen de Nederlandse literatuur (1942-1944). ‘s-Gravenhage 1987.
40
Brief Steven Batends aan De Amsterdamsche Keurkamer, 16 november 1943. Doc ii-772, u25c, niod.
41
Kettmann zelf noemde in Leven in tweespalt (p. 149) een totaal van 120 000 exemplaren, exclusief de Vlaamse Volksuitgave.
42
Kettmann, Leven in tweespalt, p. 201.
43
Idem, p. 149.
44
Brief De Boekenschouw aan De Amsterdamsche Keurkamer, 2 september 1942. Doc ii-772, u27a, niod.
45
Brief G. Kettmann Jr. aan M. Roubos, boekhandel De Driehoek te Bandoeng, 21 maart 1940. Doc ii-7772, u41c en brief Gsellius aan De Amsterdamsche Keurkamer, 9 september 1944. Doc ii-772, u41c, niod.
46
Zie verkoopoverzichten van vertegenwoordigers. Doc ii-772, u34c, niod, en bestellingen Mijn Kamp die via boekbinderij Gebr. Kusters aan klanten weiden geleverd in cabr-dossier G. Kettmann Jr., Ministerie van Justitie.
47
H.W. van Etten, De Nederlandsche ss, [onuitgegeven typoscript], p. 51-52. Doc i, H.W. van Etten, niod.
48
Jan Meyets, Mussert. Een politiek leven. Amstetdam 1984, p. 63.