Over dit hoofdstuk/artikel

Frits Bolkestein

over André Gide


+
Frits Bolkestein is, na een carrière in het bedrijfsleven en de Nederlandse en Europese politiek, sinds 2004 hoogleraar ‘Intellectuele grondslagen van politieke ontwikkelingen’ aan de tu Delft en de Universiteit Leiden, een leerstoel gericht op de rol van intellectuelen in belangrijke politieke ontwikkelingen.
1
Geciteerd door Enid Starkie in haar voorwoord bij het hoofdstuk van André Gide in The God that failed (New York 1959; 19501), p. 149.
2
Idem, p. 150.
3
Idem, p. 155.
4
Zie: F. Bolkestein: Onverwerkt verleden (Amsterdam 1998), p. 23. Het congres is vele malen beschreven, bijvoorbeeld door H.R. Lottman in La Rive Gauche (Paris 1981), p. 114-132.
5
Retour de l’urss (Paris 1936), p. 30.
6
Resp. New Haven etc. 1988; New York etc. 1981; Utrecht 1988.
7
Ik heb deze anekdote van een der aanwezigen.
8
New York Review of Books, 22 juni 1995.
9
Amsterdam 1968.
10
Chronicles of wasted time, deel i p. 244. We hebben hier te maken met een onuitroeibaar verschijnsel dat ook later en elders voorkomt. Lees Paul en Nel van de Harst, pastorale opbouwwerkers in een arme wijk van Managua, de hoofdstad van Nicaragua: ‘Nicaragua heeft politiek-theologisch gezien de Farao de rug toegekeerd en bevindt zich nu midden in de woestijn. […] Het terugwillen naar de vleespotten van Egypte is de grote bedreiging van dit moment.’ (Trouw, 19 januari 1987.) ‘Ho Chi Minh droeg een boerenkiel net als Sandino,’ schreef de bekende Duitse theologe Dorothee Sölle in haar Gebed voor Nicaragua (geciteerd in Ander nieuws uit Nicaragua van de Werkgroep Basisbeweging Amsterdam-Managua).
11
Staline. Aperçu historique du bolchévisme (Paris / Leiden 1939; heruitgave Paris 1977).
12
Jean-François Revel in Encounter, juni 1985.
13
Figaro Littéraire, 17 maart 2005.