Over dit hoofdstuk/artikel

Peter Janzen

Frans Oerlemans

over Willem Kloos


+
Frans Oerlemans, neerlandicus, en Peter Janzen, historicus, schreven eerder in De Parelduiker over de vrienden van Jacques Perk.
1
Gemeentearchief Amsterdam: niet geïnventariseerd archief van het Wilhelmina Gasthuis; statussen van mannelijke patiënten + kopieboek 45.
2
Kees Joosse, ‘Willem Kloos, een lastige patiënt’, in: Bzzlletin 129 De Tachtigers, 14de jrg. okt. 1985, p. 40-52, en Charles Vergeer, Willem Witsen en zijn vriendenkring. De Amsterdamse Bohème van de jaren negentig, Amsterdam/Brussel 1985, p. 148 e.v. Ook bij G.H. ‘s-Gravesande, De Geschiedenis van De Nieuwe Gids, Brieven en Documenten, Arnhem 1955, p. 497 e.v., en Jan Fontijn, Tweespalt, het leven van Frederik van Eeden tot 1901, Amsterdam 1990, p. 384-386.
3
In 1891 legde de jonge prinses Wilhelmina de eerste steen voor het nieuw te bouwen Wilhelmina Gasthuis, dat kwam te staan naast het bestaande Pesthuis of Buitengasthuis. Het terrein bevindt zich aan de Eerste Helmersstraat te Amsterdam.
4
Zie noot 1.
5
Samson-archief, Universiteitsbibliotheek Amsterdam, sign. Sam 47b. Ook afgedrukt bij: Hubert Michaël, Willem Kloos, zijn jeugd zijn leven, Den Haag 1965, p. 351.
6
Algemeen Handelsblad, 6 februari 1880.
7
G.H. ‘s-Gravesande, p. 187; ook bij K. Joosse, p. 40.
8
Samson-archief, uba, sign. Sam 47b.
9
Samson-archief, uba, sign. Sam gu 11.
10
G.H. ‘s-Gravesande, p. 278.
11
F. van der Goes, Litteraire Herinneringen uit den Nieuwe Gids-Tijd, Santpoort 1921, p. 122.
12
K. Joosse, p. 44; Ch. Vergeer, p. 168.
13
Samson-archief, uba, sign. Sam 47c.
14
Idem, Sam 47d.
15
Idem, Sam gu11.
16
Idem, Sam 47c.
17
K. Joosse, p. 45; Ch. Vergeer, p. 168.
18
Samson-archief, uba, sign. Sam 47d.
19
Idem, Sam 47c.
20
Ising aan Witsen op 8 oktober 1895, in: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, Witsen-archief, sign. 75 C51 iii.
21
Samson-archief, uba, sign. Sam 47d; ook Ch. Vergeer, p. 170-171.
22
G.H. ‘s-Gravesande, p. 510.
23
Zie noot 20.
24
Samson-archief, uba, sign. Sam 80c.
25
Idem, Sam 47d.
26
Idem, Sam 80c.
27
Zie noot 1.
28
Samson-archief, uba, sign. Sam 54, Van Looy aan Samson, 22 oktober 1895: ‘Ik vernam den slechte toestand van Kloos veroorzaakt door het opnieuw geld geven van Versluys; het is ellendig. Ziet u maar gedaan te krijgen dat hij zich onder behandeling gaat stellen. Ik voorzie anders een al te droevig einde. Ik zou hem noodzaken.’
29
Zie noot 1.
30
Volgens de Voorwaarden tot de opneming en verpleging van lijders in het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Utrecht, artikel 5. Deze gedrukte Voorwaarden bevinden zich in het Samson-archief, uba, sign. Sam 47.
31
Samson-archief, uba, sign. Sam 47.
32
Van Eeden-archief, Universiteitsbibliotheek Amsterdam, sign. xxiv C 73.
33
Witsen-archief, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, sign. 75 C 51 V1.
34
Samson-archief, uba, sign. Sam 25.
35
Idem, sign. Sam 47.
36
Idem, sign. Sam 25.
37
Frederik van Eeden, Dagboek 1878-1923, Culemborg 1971, p. 374.
38
Samson-archief, uba, sign. Sam 25.
39
Frederik van Eeden, p. 379.
40
Idem, p. 423.
41
Algemeen Handelsblad, 27 juni 1921.