Over dit hoofdstuk/artikel

auteurs


1
Victor E. van Vriesland, ?Persoonlijke herinneringen?, De Gids 129e jrg. (1966) nr. 7/8, p.171-173. Deze vriendschap zal zonder twijfel worden belicht door Jo Otten-biograaf Rob Groenewegen die de biografie van Van Vriesland voorbereidt voor uitgeverij Atlas Contact.
2
Bloems levensgezellin Clara Eggink (1906-1991) merkte eens tegenover schrijver dezes op, dat het haar verbaasde hoe weinig de jongere generaties schrijvers elkaar thuis en in literaire kring ontmoetten.
3
Verteld aan schrijver dezes, ten huize van Van Vriesland, 1968.
4
Zie noot 1.
5
Zoals het echtpaar vertelde tijdens het nos-televisieprogramma over Van Vriesland, De Onvergetelijken, 1971.
6
Zie noot 1.
7
J.C. Bloem, Gedichten. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door A.L. S?temann en H.T.M. van Vliet. Deel I.Teksten, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Amsterdam/Oxford/New York, 1979, p. 228.
8
Bijvoorbeeld: J.C. Bloem, Verzamelde gedichten, Amsterdam, Athenaeum – Polak & Van Gennep, 8e, opnieuw herziene druk, 1981, p. 216.
9
J.C. Bloem, Gedichten. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door A.L. S?temann en H.T.M. van Vliet. Deel 2. Apparaat en commentaar, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Amsterdam/Oxford/New York, 1979, p. 218-220.
10
Idem.
11
Jan Campert, Verzamelde gedichten 1922-1943 (ed. G.H. ‘s-Gravesande), ‘s-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947, p. 185.
12
Idem, p. 184.
13
Uitgegeven door Stols in de bekende, destijds door Hoornik geredigeerde Helikon-reeks (1941, jrg. 11, nr. 15). Overigens kan Bloem de gedichten ook hebben leren kennen toen Clara Eggink met nieuwe echtgenoot Jan Campert bij Bloem en zoon Wim introk.
14
Zie noot 9.
15
Idem.