Over dit hoofdstuk/artikel

auteurs


landen


1
Over de verschillende verblijfplaatsen van de Van Schendels voordat zij zich in Sestri Levante vestigden zie Ch. Vergeer, ?Verdichtsel van zomerjaren. Het heimwee van Arthur van Schendel?. In: De Parelduiker 1998/3, p. 25-34.
2
Van de vele geschriften over Sestri als ontmoetingsplaats, zie bijvoorbeeld C. Bo, ?La memoria vive a Sestri. Quando quest’angolo di Liguria era terra promessa per scrittori, poeti, artisti?. In: Corriere della Sera, 1 juli 1996.
3
J. Greshoff, ?Arthur van Schendels dubbelleven?. In: J.G., Voli?re, (‘s-Gravenhage 1956), p. 24.
4
Ibidem.
5
?September aan de Italiaansche zee?. In: Het Vaderland, 16 september 1934. Later in: De zomerreis (Den Haag 1938), p. 56-57.
6
Geschreven in Sestri in augustus 1933, gepubliceerd in Groot Nederland, oktober 1933. Zie J. Greshoff, Verzamelde gedichten 1907-1967 (‘s-Gravenhage-Rotterdam 1967), p. 155, maar zonder de titel Sestri Levante, die echter voorkomt in de door D.A.M. Binnendijk verzorgde uitgave van de bloemlezing Dichters van deze tijd (Amsterdam 1947), p. 92.
7
Giacomo Prampolini (1898-1975) vertaalde in het Italiaans Angiolino en de lente (Angiolino e la pimavera, 1927); Een zwerver verliefd en Een zwerver verdwaald samen onder de titel Tamalone. Un vagabondo innamorato. Un vagabondo smarrito (1928); Der liefde bloesems (I fiori dell’amore, 1931); Het fregatschip Johanna Maria (Il canto dell’ultimo veliero, 1933); Jan Compagnie (1933). In de bloemlezing La letteratura olandese e fiamminga 1880-1924 (Roma 1927), verzorgd door Prampolini, wordt Van Schendel behandeld op p. 76-105 en wordt hij gedefinieerd als ?de prins van de huidige Nederlandse literatuur?.
8
Zie G. Descalzo, Un poeta fra gli artisti. Articoli giornalistici, presentazioni di mostre e pagine di diario, a cura di F. Ragazzi e con la collaborazione di F. De Nicola (Sestri Levante 2008).
9
Giovanni Descalzo, Pagine di diario (1930-1932), bezorgd door Francesco De Nicola (Genova s.d.), p. 32.
10
G. Descalzo, ?Con Arthur van Schendel?. In: L’Italia letteraria, 17 december 1933.
11
G. Descalzo, Sotto coperta (Genova 1933).
12
De brieven van Corinna van Schendel aan Giovanni Descalzo, in totaal 69, worden bewaard in het Descalzo-archief in de Biblioteca della Societ? Economica van Chiavari.
13
Tutti i giorni (Milano 1950).
14
In werkelijkheid betreft de bovengenoemde verhalenbundel Sotto coperta.
15
De schilder David A. Bueno de Mesquita (Amsterdam 1889 – Florence 1962), woonde vanaf 1929 in Florence en kwam ook ’s zomers in Sestri. Hij was bevriend met Descalzo, met wie hij ook een intense briefwisseling onderhield, die thans in bovengenoemd Descalzo-archief wordt bewaard (zie noot 12).
16
Ter gelegenheid van Van Schendels zestigste verjaardag werd in verschillende steden een reizende tentoonstelling van zijn oeuvre georganiseerd. In Rotterdam bij boekhandel Bolle, van 14 tot 26 april 1934.
17
27 april 1934. Voor deze nog niet uitgegeven passage uit Descalzo’s dagboek ben ik dank verschuldigd aan prof. Francesco De Nicola van de universiteit van Genua die het dagboek in bewaring heeft. Behalve Amsterdam bezocht Descalzo ook Den Haag en Rotterdam. Hij deed er verslag van in vijf artikelen die tussen november en december 1934 gepubliceerd werden in de Giornale di Genova. Zie hierover D. Aristodemo, ?Impressioni olandesi di Giovanni Descalzo?. In: Atti del convegno di studi su Giovanni Descalzo (Sestri Levante 25-27 settembre 1981, a cura di F. De Nicola (Bastogi; Foggia 1982), p. 101-107.
18
Esclusi (Milano 1937). Het is het verhaal van een familie die allerlei ellende krijgt te verduren, maar zelf niet in staat is iets kwaads te doen. Behalve deze twee romans bestaat Descalzo’s werk vooral uit een aantal gedichten- en verhalenbundels, en de hierboven in noot 8 genoemde journalistieke productie.
19
G. Descalzo, ?Arthur van Schendel?. In: La fiera letteraria, 21 november 1946, en ?Arthur van Schendel?. In: Il Corriere del Popolo, 20 april 1947.
20
De Italiaanse vertaling zou in 1946 verschijnen bij uitgeverij Einaudi. Al in 1938 had Corinna de aandacht van Einaudi op het belang van Huizinga’s Homo ludens gevestigd en Huizinga had haar als vertaalster aanbevolen. Corinna’s briefwisseling met Einaudi wordt in Amsterdam in het Familiearchief Van Schendel bewaard.
21
M. ter Braak, La democrazia di nessuno ossia del Cristianesimo paradossale nell’Europa moderna, vertaling van C. van Schendel, met een biografische schets door haar en een ?Nota? van Carlo Bo (Milano 1945).
22
Volgens ‘s-Gravesande was Van Schendel er zelfs van ?overtuigd? dat ?Itali? niet in den krijg zou worden betrokken? (G.H. ‘s-Gravesande, Arthur van Schendel. Zijn leven en werk (‘s-Gravenhage 1981), p. 99.
23
De naam van Dina Bellotti (Alessandria 1910 – Roma 2003) is sterk met Sestri Levante verbonden. Ze heeft het leven van het vissersdorp en portretten van de bewoners in tekeningen en schilderijen vastgelegd. Vanaf de jaren zeventig kreeg ze opdrachten van het Vaticaan om de pausen te portretteren en werd ze bekend als ?schilderes van de pausen?. Zie E.F. Traversaro, Dina Bellotti: Ricordi Sestresi. Disegni dal 1930 al 1960 (Pozzuoli 2012). Het portret van Arthur van Schendel wordt in Amsterdam in het Familiearchief Van Schendel bewaard.
24
Zie de passages van brieven geciteerd in ‘s-Gravesande, Arthur van Schendel, p. 99-103.
25
Arthur van Schendel, Herdenkingen. Met een inleiding van G.H. ‘s-Gravesande (Amsterdam 1950), p. 70-71.
26
Marise Ferro, La guerra ? stupida (Milano 1949), met 10 tekeningen van Fiorenzo Tomea. De roman is in 2005 door Viennepierre Edizioni (Milaan) heruitgegeven.
27
Van wat gebeurde bij het levenseinde van de Groningse hoogleraar in de pathologie, Leonard Polak Dani?ls, en zijn vrouw wordt een gedeeltelijk afwijkende op mondelinge informatie berustende versie gegeven in: L. Hanssen, Sterven als een polemist. Menno ter Braak 1930-1940 (Amsterdam 2001), p. 561. Over het vluchtenplan rond Ter Braak waarin Corinna een rol speelde zie p. 550-551.
28
Het ongepubliceerde dagboek bevindt zich in het Familiearchief Van Schendel, Amsterdam.
29
Ze vertaalde, onder andere, Het Leven van Benvenuto Cellini, Agostino van Alberto Moravia, novellen van Italo Svevo, en de meeste teksten van een door haar samengestelde bloemlezing, Meesters der Italiaanse vertelkunst (Amsterdam 1955, 1965?).
30
Zie de catalogus van de tentoonstelling gehouden in Sestri in december 2005: Sestri Levante 1950. Le foto dell’olandese Emmy Andriesse, a cura di D. Citi, S. Coldani, N. Dazzi (Genova 2005).
31
De vissers van Sestri. Geschreven, getekend en op steen gebracht door Maaike Braat (Epe 1953).
32
Dit is de Italiaanse Rivi?ra. Foto’s van Cas Oorthuys. Tekst van Marise Ferro (Amsterdam/Antwerpen 1958).
33
D. Aristodemo, ?Nel Levante ligure: da Arthur a Corinna van Schendel?. In: Odeporica e dintorni. Cento studi per Emanuele Kanceff, a cura di Pino Menzio e Chiara Kanceff (c.i.r.v.i.; Moncalieri 2011), vol. 3, p. 1265- 1295.
34
Brief van Dina Bellotti aan Corinna van Schendel, 11 november 1951 (Familiearchief Van Schendel).