Over dit hoofdstuk/artikel

Charles Vergeer

over Willem Kloos


+
Charles Vergeer (1947), publicist en docent filosofie, schreef onder meer Willem Witsen en zijn vriendenkring. De Amsterdamse bohème van de jaren negentig (1985), Willem Kloos: wrok- en wraaksonnetten (1987) en Toen werden schoot en boezem lekkernij. Erotiek van de Tachtigers (1990).
1
Jacques Perk, Brieven en Dokumenten, bijeengebracht en uitgegeven door Garmt Stuiveling (Amsterdam 1959), p. 356.
2
Willem Kloos, Zelfportret, samengesteld en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick (Amsterdam 1986), p. 119-121.
3
Gedichten van Jacques Perk, met een Voorrede van C. Vosmaer en een Inleiding van Willem Kloos (Sneek 1882). Het citaat is te vinden in fine.
4
Zie Zelfportret (noot 2), p. 85, en de editie van Knabentlagen door Harry G.M. Prick verzorgd, uitgegeven in de reeks Sub Signo Libelli, 1981.
5
De Nieuwe Gids, 1928, eerste halfjaar, p. 346-347.
6
In de nalatenschap van Albert Verwey, bewaard in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, bevindt zich het handschrift met negentien sonnetten op enkele foliovellen en met de titel: ‘Mijn Testament’.
7
Willem Kloos, Wrok- en wraaksonnetten, bezorgd door Charles Vergeer (Oosterbeek 1987)
8
Archief H. Samson (uba).
9
Idem.
10
De geschiedenis van De Nieuwe Gids (Arnhem 1955), p.491.
11
Diarium. kb 134A 2 iii. De aantekeningen lopen van 17 juni 1893 tot 29 januari 1895.
12
Privé-bezit, Heerde.
13
Als noot 10, p. 491. De brief is van iemand die schrijft: ‘Wij waren ’s nachts doorgaans met ons vieren: Kloos, Boeken, Tideman en ik. Een enkele maal Witsen en Hofker.’
14
Alfred Kossmann, De rijmende dood (Amsterdam 1959), p. 87-88. Het essay van Peter van Eeten werd opgenomen in zijn bundel Dichterlijk labirint (Amsterdam 1963). p. 68-96. Citaat op p. 69.
15
T.a.p., p. 20-21.
16
Zie De oude heer in Den Haag De briefwisseling Dr P H Ritter Jr -Willem en Jeanne Kloos (1916-1949), bezorgd en van aantekeningen voorzien door Jan J. van Herpen (Utrecht 1986), o.a. p. 90.
17
Menno ter Braak / E. du Perron. Briefwisseling 1930-1940 (Amsterdam 1962), deel I, p. 285
18
Als noot 14, p. 87-88.
19
Annie Salomons, Herinneringen uit den ouden tijd, 2 (Den Haag 1960), p. 109.
20
Brief van Albert van der Hoogte aan Wim Zaal, Den Haag, 2 oktober 1968 (privé-bezit).