Over dit hoofdstuk/artikel

Arno van der Valk

over Willem Frederik Hermans


over Libanon


+
Arno van der Valk (1970), neerlandicus, schreef eerder in De Parelduiker over W.F. Hermans en Scandinavië.
1
Met dank aan Fransje Poll, die mij deze aan haar man gerichte brief, van december 1980, ter beschikking stelde.
2
Ik dank mr. E.T.J.T. Kwint hartelijk voor zijn telefonische informative over het bezoek van het echtpaar Hermans.
3
W.F. Hermans, ‘Oudejaar in Libanon’, in: nrc Handelsblad, Cultureel Supplement, 2 maart 1984, p. 7. Tenzij anders aangegeven, wordt Hermans hierna uit deze publicatie geciteerd.
4
Ik ben mevrouw Christ’l Safieh-Leclercq bijzonder erkentelijk voor de bereidwilligheid haar herinneringen telefonisch en per e-mail met mij te hebben willen delen.
5
Ik dank Thomas Milo voor zijn duidelijke en openhartige informatie over de gebeurtenissen in Libanon, die hij mij per e-mail en telefoon verschafte.
6
Brief aan mij 30 maart 2001.
7
Nikolaos van Dam is overigens geen ambassadeur in Libanon geworden. Momenteel is hij buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in Duitsland. Hij informeerde mij per e-mail op 23 maart 2001.
8
P.C. van Geldrop in een e-mail aan mij van 18 maart 2001.
9
Zie noot 6. Helaas is brigadegeneraal der fuseliers b.d. Van den Heuvel er ondanks de hulp van kolonel b.d. J.H. den Hartog niet in geslaagd te achterhalen welke militairen hierbij aanwezig waren.
10
Na te lezen in het krantenarchief op internet: http://www.lorient-lejour.com.lb/.
11
Met dank aan Yvonne van der Staay en Boris Heim.