Over dit hoofdstuk/artikel

Arno van der Valk

over Nicolaas Beets


1
Uit de periode na Mulders vertrek uit Utrecht zijn dertien brieven aan Beets bewaard gebleven. Collectie van de ub Leiden (sign. ltk beets a 1).
2
De bewaard gebleven brieven van Mulder aan Porreij bevinden zich in Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis (voorheen iiav) te Amsterdam.
3
Bedoeld worden: Mulders vroegere leermeester Ph.W. van Heusde (1778-1839) die centraal stond in de brieven aan Marie; de Utrechtse hoogleraar wijsbegeerte, wis- en sterrenkunde Johann Friedrich Hennert (1734-1813); William Shakespeare (1564-1616), Friedrich Schiller (1759-1805), J.W. Goethe (1749-1832) en sir Walter Scott (1771-1832) van wie Beets werk vertaalde en toestuurde aan Mulder.
4
Bedoeld wordt Heinrich Wilhelm Karl Schwarz (1812-1885).
5
In 1878 bekleedde Beets volgens de toenmalige regeling van toerbeurten de functie van rector magnificus van de Universiteit van Utrecht.
6
Levensschets, deel 2, p. 215-230 (paragraaf ‘De vrouw’).
7
Brief van Mulder d.d. 1 april 1877. Over hun briefwisseling: Fia Dieteren, ‘De lesbrieven van Gerrit Jan Mulder aan Marie Porreij (1875-1897)’ in: Gewina 20 (1997), p. 211-226.
8
Mulders huishoudster Mina Meijer bracht Marie Porreij per brief nauwkeurig op de hoogte van zijn overlijden. Zie Arno van der Valk, ‘Brieven over G.J. Mulder’ in: De Kostersteen 2005, nr. 91, p. 9-11.
9
In de marge van Mulders brief van 24 april 1877.
10
Archiefbescheiden van Marie Porreij bevinden zich in het Letterkundig Museum, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis.
11
Zie voor meer informatie over het leven en werk van Marie Porreij Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland
www.iisg.nl/bwsa/bios/porreij.html.
12
Wolfgang [van der Mey], ‘Letterkundige kroniek’ in: De Nederlandsche Spectator 25 (18 juni 1887), p. 208-209. Brief van Brill aan Beets d.d. 21 juni 1887 in de collectie van de ub Leiden (sign. ltk beets f 2:10).
13
Dank aan allen die geprobeerd hebben het tegendeel van onleesbaar te bewijzen.