Over dit hoofdstuk/artikel

over Willem Frederik Hermans


+
Arno van der Valk (1970) is neerlandicus. Hij schreef Hermans Trismegistos. Onderzoek naar Willem Frederik Hermans en de klassieke oudheid (1996, ongepubliceerde doctoraalscriptie).
1
Over Hugo Claus: Gerd de Ley, De pen gaat waar het hart niet kan (1980), over Harry Mulisch: Marita Mathijsen, De mythische formule (1981) en over Gerard Reve: Sjaak Hubregtse, In gesprek (1983).
2
Naast het hier te bespreken interview betreft het Manuel Arce, ‘El novelista Willem Frederik Hermans’, El Destino, 22 april 1961; Christel Leclerq-Safieh, ‘Une écriture limpide’, L’Orient le jour, 8 januari 1981 en Eliza Botha en Henriëtte Roos, ‘In gesprek met Willem Frederik Hermans’, in: Tydskrif vir letterkunde 2r (1983) 2 (mei), p. 45-54.
3
De titel Aldri sove mer is onvertaald gelaten om verwarring te voorkomen.
4
Of het juist is dat Aaslestad hier van weken spreekt, hangt af van wat Alfred zoekt. Vgl. ‘Nooit meer slapen – van dag tot dag’, Hermans-magazine 4 (1994) 13 (december), pp.7-8.
5
De foutieve spelling van de naam Hermans wordt hier waarschijnlijk veroorzaakt doordat in het Noors een korte klinker wordt verkregen door een dubbele medeklinker te laten volgen.
6
Zie het overzicht van recensies.
7
De uitgever Gyldendal Norsk Forlag te Oslo verkocht tot 1996 1.742 van de 2.200 exemplaren. Prijs 322 Noorse kronen (ca. f 80,-). Met dank aan Gordon Hølmebakk.
8
Jan Fontijn bespreekt de betekenis van de gravlaks in ‘Nooit meer slapen of naar het middelpunt der aarde’, Tirade 10 (1970) 160, pp. 474-493.
9
Bedoeld worden nr. 82: Torbjørn Fjellang, Finnmark 1961; nr. 83: Laplandse vrouw, Ramnastua 1961; nr. 94: Hert, Bergen (Noorwegen) 1961; nr. 99: Sneeuwvlek, Finnmark 1961 en nr. 110: Vrouw, Finnmark 1961. Vgl. Hermans-magazine 4 (1994) 13 (december), pp. 6-16 en 4 (1995) 14 (maart), p. 56 voor meer foto’s van Hermans’ tochten in Lapland.
10
Uitgezonderd de jubileum-editie 1991, tweeëntwintigste druk.
11
Knut Hamsun, Honger, 1976. Vertaald door Cora Polet. Het artikel ‘Voor honger wijkt alles’ is onder de titel ‘Hamsun’s honger’ opgenomen in Ik draag geen helm met vederbos (1979).
12
Per Olof Sundman, De barre pooltocht, 1970. Vertaald door J.C. Torringa-Timmer. De expeditie, 1979. Vertaald door Marijke Haagsma-Langerak en Tineke Keuning.
13
G.F.H. Raat is overtuigd van de gelijktijdigheid van de vertelling en geeft daar overtuigende argumenten voor in ‘Alfred en zijn spiegelbeeld’ in de essaybundel Wilbert Smulders (red.), Verboden toegang, 1989.
14
Søren Kierkegaard, Dagboeken, gekozen en ingeleid door Sybren Polet, vertaald door Cora Polet, 1991.
15
Fragment 106, p. 69. In Deense uitgave deel ii a 633.
16
Joop van Tijn, ‘Willem Frederik Hermans. “Ik heb nooit in de goedheid van de mensen geloofd”’, Vrij Nederland, 2 april 1966. Opgenomen in Frans A. Janssen, Scheppend nihilisme, 1979.