Over dit hoofdstuk/artikel

Anthony P. Dekker

over J.C. Bloem


1
Tobi Goedewaagen, geboren in 1895, was na zijn studie in Amsterdam ingeschreven als student filosofie aan de universiteit van Utrecht. Hij was onder meer hoofdredacteur van het fascistisch getinte blad De Waag, waarvoor Bloem ook wel filmrecensies schreef. In de oorlog was hij hoofd van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten.
2
Geheim rapport no. 873 d.d. 20 april 1920 van de officier van justitie te Almelo aan de procureur-generaal van het gerechrshof te Arnhem ten behoeve van de minister van justitie.
3
Toos van der Leeuw-Kipp, echtgenote van Aart van der Leeuw. Haar zuster Joh Kipp woonde in het huis naast Van der Leeuw. In mei 1926 trekt het echtpaar bij de (schoon-)zuster in.
4
De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A. Kets-Vree, Achter het Boek, ‘s-Gravenhage 1979, p. 157.
5
Geheime brief no. 998 d.d. 18 mei 1920 van de officier van justitie te Almelo aan de procureur-generaal van het gerechtshof te Arnhem.
6
De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, pp. 158-159.
7
Homoseksualiteit, een medische reputarie, de uitdoktering van homoseksueel negenttende-eeuws Nederland, Gert Hekma, Sua, Amsterdam 1987, p. 230.
8
De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 160.
9
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 5 (wetenschappelijke editie), dr L. de Jong, ‘s-Gravenhage 1974, p. 167.
10
Zoals blijkt uit de bewaarde afschrifren van brieven van boekhandel Nijhoff aan Bloem.
11
In de ongepubliceerde verzameling brieven van J.C. Bloem aan F.C. Gerretson bevinden zich diverse brieven uit de periode 1922-24 waarin Bloem het huishoudboekje opent voor de verbijsterde ogen van Gerretson, in de hoop zijn toentertijd vermogende kunstbroeder ertoe te bewegen zijn schulden te saneren. In de diverse optellingen lopen de totaalbedtagen uiteen van 7000 tot 12000 oude guldens.
12
Op 4 november 1926 huwt Bloem zijn verloofde Clara Hendrika Catharina Clementine Hélène Eggink, geboren op 18 april 1906. Het feit dat zij bijna negentien jaar jonger was en een opvallend aantrekkelijke verschijning, verleidde veel vrienden en kunstbroeders van Bloem tot venijnige bon mots.
13
Een dichter en zijn wereld, over J.C. Bloem, A.L. Sötemann, Historische Uitgeverij, Groningen 1994, p. 43.
14
Leven met J.C. Bloem, Clara Eggink, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam 1977, p. 54.
15
J.C. Bloem Gedichten, historisch-kritische uitgave, verzotgd door A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet, deel 2, apparaat en commentaar, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Amstetdam, Oxford, New York, 1979.
16
De bneven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 158.