Over dit hoofdstuk/artikel

auteurs


1
J. Heymans, ?De boekhouding?, in: Bzzlletin 265 (1999), p. 66-77.
2
Johanz Westerman, ?In memoriam Nanne Tepper (1962-2012)?, http://3voor12.vpro.nl/#!/nieuws/2012/november/Nanne-Tepper-In-Memoriam-3voor12-groningen.html.
3
Voor een beschrijving van Teppers persoonlijke omstandigheden en zijn problemen in latere jaren, zie: Igor Wijnker, ?De dood van Nanne Tepper?, in: Vrij Nederland, 1 juni 2013.
4
Bram Hulzebos, ?Melancholiek debuut over liefde tussen broer en zus?, in: Nieuwsblad van het Noorden, 8 september 1995.
5
Reinjan Mulder, ?Moed en droefenis in brakwatertaal?, in: NRC Handelsblad, 8 december 1995.
6
?Het Lijden van de Koekebakker?, in: De lijfbard van Knut de Verschrikkelijke, p. 91-131.
7
?Hij begon eerst aan een lijvige roman waarover hij later in NRC zou beweren dat hij die uiteindelijk door een vriend aan de voet van de Rocky Mountains had laten begraven. […] ?Ik ben daar niet zeker van,? zegt Godijn, ?en ik denk zelfs dat er nog een exemplaar op mijn zolder ligt?? (Igor Wijnker, ?De dood van Nanne Tepper?). Het zou hier dan een kopie betreffen: het oorspronkelijke manuscript werd op de beschreven wijze begraven.
8
?Het woord is teelbal geworden. Over de opkomst en teloorgang van de gangsta rap?, in: Payola (jrg. 1, 1997), p. 59-71.
9
Black Flash was een literair tijdschrift van de Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht (SMAU) dat verscheen tussen 1991 en 1995.
10
?I mind getting a rattling good story from you. I want your loot?; J.D. Salinger, ?Seymour: an Introduction?, in: Raise High the Roof Beam, Carpenters and Seymour: an Introduction (Londen 1964), p. 98. Mogelijk is dit de ?weinig geliefde novelle van een halfdode auteur? uit de hiervoor geciteerde passage uit ?Het Lijden van de Koekebakker?.
11
?Yvonne? is de naam van Hille Veens geliefde in De avonturen van Hillebillie Veen.
12
?De basis voor De eeuwige jachtvelden, vertelt Tepper, werd na de mislukking van zijn eerste boek een kort verhaal over een meisje dat fysiek volwassen wordt en een broertje dat daar onbewust getuige van is. Dit verhaal, het oerverhaal zoals hij het noemt, is later middenin het boek terecht gekomen, halverwege het tweede deel, als het verhaal dat de zoon aan zijn zusje ten geschenke geeft op haar zestiende verjaardag? (Reinjan Mulder, ?Moed en droefenis in brakwatertaal?).
13
Heymans omschrijft Tepper als ?deze uit de Veenkoloni?n afkomstige ?angry young man? die met het korte, uiterst vochtige verhaal ?Water? in Optima 1994/4 debuteerde? (?De boekhouding?, p. 67).
14
Willem Kuipers, ?Tijdschriften?, in: de Volkskrant, 20 september 1994.
15
Willem Kuipers, ?Tijdschriften?, in: de Volkskrant, 17 januari 1995.
16
?Een late Kandinsky, een vroege Monet?, in: Optima 44 (1994), p. 53-60. Herdrukt in: Inpakken en wegwezen 1999 (Amsterdam 1999), p. 113-122; Atonale schertsen, p. 19-29; en De lijfbard van Knut de Verschrikkelijke, p. 33-45.
17
?Opmaat?, in: 050. Nieuw talent uit Groningen (Amsterdam 1996), p. 206-210. Herdrukt onder de titel ?Intermissie? in: Atonale schertsen, p. 13-18; en De lijfbard van Knut de Verschrikkelijke, p. 23-29. In de herdrukken is de datering ?Augustus 1994? verdwenen.
18
?Het Lijden van de Koekebakker?, p. 103, 119, 123.
19
Idem, p. 98.
20
?Met […] een titel die onverschrokkenheid moet verbeelden maar veeleer geforceerd aandoet – De lijfbard van Knut de Verschrikkelijke – doorbreekt Tepper de publicatiestilte, maar dan wel op zo’n manier dat zijn impasse erdoor wordt beklemtoond in plaats van opgeheven? (Arjan Peters, ?Reeds in de baarmoeder op zoek naar een stok?, in: de Volkskrant, 4 september 2008). ?De lijfbard van Knut de Verschrikkelijke? was de titel van een essay over Mahler dat Tepper in 1996 in De Revisor publiceerde, maar dat later niet in de gelijknamige bundel werd opgenomen.
21
Informatie ontleend aan een e-mail van Tepper aan Alfred Schaffer, 6 juli 2007. Schaffer was Teppers eerste redacteur bij De Bezige Bij.
22
Maarten Moll, ?Wraak, op de diep beledigende schepping?, in: Het Parool, 27 augustus 2008.