Over dit hoofdstuk/artikel

titels


auteurs


1
Mieke Bernink, Fons Rademakers. Sc?nes uit leven en werk. Abcoude 2003, p. 95. Algemene informatie over leven en werk van Fons Rademakers is, tenzij anders vermeld, ontleend aan dit boek.
2
Bernink, Fons Rademakers, p. 93-95.
3
Fons Rademakers aan het bestuur van het Productiefonds voor Nederlandse Films, 11 november 1963, origineel in archief Stichting Productiefonds voor Nederlandse Films. Dit archief en het archief van Rademakers zijn ondergebracht bij Eye Filminstituut Nederland.
4
Bestuur van de Stichting Productiefonds voor Nederlandse Films aan Rademakers, 29 november 1963, origineel in archief-Rademakers.
5
Huurcontract, gedateerd 18 november 1963, in archief-Rademakers.
6
Mededeling Lili Rademakers-Veenman (e-mail van 25 februari 2013).
7
Rademakers aan Uitgeverij L.J. Veen, 11 december 1963, doorslag in archief-Rademakers.
8
De biografie op de website van het Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus (http://www.clauscentrum.be) vermeldt: ?Van december 1963 tot maart 1964 verblijft het gezin te Blaricum waar de auteur werkt aan de vertaling van Shakespeares Henry V en van Christian Dietrich Grabbes Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung, en (met Fons Rademakers) aan de voorbereiding van de film De stille kracht. Geen van deze projecten wordt gerealiseerd.?
9
J.H.W. Veenstra, ?Op bezoek bij Hugo Claus in Blaricum?. In: Vrij Nederland, 29 februari 1964.
10
Ongedateerd vel in archief-Rademakers.
11
J.W., ?Hugo Claus beschuldigd van letterdieverij en klaar om K.N.S.-Gent te leiden?. In: Het Laatste Nieuws, 19 maart 1964.
12
Hans Wierenga, ?Hugo Claus en ?het onbehagen??. In: Trouw, 20 november 1965.
13
Bernink, Fons Rademakers, p. 114.
14
Gerard Reve, Brieven van een aardappeleter. Amsterdam/Antwerpen 1993, p. 54.
15
Gerard Reve, Brieven aan Josine M. 1959-1982, Amsterdam 1982, p. 78. Zie ook Nop Maas, Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven 2. De ?De rampjaren? (1962-1975). Amsterdam 2010, p. 121.
16
Rademakers aan J.[E.] Schaap, 22 december 1963, doorslag in archief-Rademakers.
17
J.E. Schaap aan Rademakers, 28 december 1963, origineel in archief-Rademakers. Eline Vere (1889) is weliswaar een roman van Couperus, maar heeft een louter Haags decor.
18
J.E. Schaap aan Rademakers, 10 januari 1964, origineel in archief-Rademakers.
19
Rademakers aan J.E. Schaap, 16 januari 1964, doorslag in archief-Rademakers.
20
Rademakers aan Emile van Konijnenburg, 20 januari 1964, doorslag in archief-Rademakers.
21
Bernink, Fons Rademakers, p. 63.
22
Rademakers aan Gerard van het Reve, 20 januari 1964, doorslag in archief-Rademakers.
23
Bernink, Fons Rademakers, p. 63-65. Reve-biograaf Nop Maas citeert niet uit de originele brief maar formuleert, verwijzend naar Bernink, dat Reve de opdracht uiteindelijk teruggaf. Bernink citeert ruimhartig uit de brieven van Reve, maar geeft een onvolledige en deels onjuiste reconstructie van de voorbereidingen voor de verfilming van De stille kracht (p. 63, 65, 107-108).
24
Rademakers aan J.E. Schaap, 24 januari 1964, doorslag in archief-Rademakers.
25
J.E. Schaap aan Rademakers, 5 februari 1964, origineel in archief-Rademakers.
26
J.E. Schaap aan Rademakers, 27 februari 1964, origineel in archief-Rademakers.
27
Rademakers aan het Bestuur van het Productiefonds voor Nederlandse Films, 2 maart 1964, doorslag in archief-Rademakers; J.G.J. Bosman (secretaris Productiefonds voor Nederlandse Films) aan Rademakers, 3 maart 1964, origineel in archief-Rademakers.
28
Hugo Claus en Fons Rademakers, Scenario van De stille kracht in Archief Stichting Productiefonds voor Nederlandse Films. Het zijn doorslagen van een typoscript met een omvang van zestig vellen. Aanvankelijk bevond zich nog een tweede exemplaar in het archief, maar volgens een notitie uit 1987 werd dit uitgeleend aan filmproducent Matthijs van Heijningen.
29
Bernink, Fons Rademakers, p. 86-87.
30
Rademakers aan Frans van Mechelen (Minister van Nederlandse Cultuur in Belgi?), 9 mei 1971, doorslag in archief-Rademakers.
31
Frans van Mechelen (Minister van Nederlandse Cultuur in Belgi?) aan Rademakers, 11 juni 1971, origineel in archief-Rademakers.
32
Rademakers aan Frans van Mechelen (Minister van 21 Nederlandse Cultuur in Belgi?), 1 augustus 1971, doorslag in archief-Rademakers.
33
Rademakers aan Paul Collet (Showking), 1 augustus 1971, doorslag in archief-Rademakers.
34
Rademakers aan R. van den Berg (Nederlandse ambassade in Jakarta), 1 augustus 1971, doorslag in archief-Rademakers.
35
Willem Frederik Hermans aan Rademakers, 3 augustus 1971, origineel in archief-Rademakers.
36
?coproductie-contract? voor De Stille Kracht, ongedateerd, doorslag[?] in archief-Rademakers.
37
Dorothee Verdaasdonk, ?W.F. Hermans ?Een fantasie waar geen romancier tegenop kan? (interview)?. In: Fons Rademakers, Literatuur als film. Utrecht 1984, p. 10. Zie ook Rob Delvigne, ?Hermans’s scenario’s?. In: Literatuur. Tweemaandelijks tijdschrift over Nederlandse letterkunde, jaargang 14 (1997), afl. 1 (jan./febr.), p. 13-19.
38
[W.A.M. de Moor], ?Willem Frederik Hermans pakt uitgever aan?. In: Amersfoortsche Courant, 12 februari 1962.
39
Verdaasdonk, ?W.F. Hermans ?Een fantasie waar geen romancier tegenop kan? (interview)?, p. 10.
40
Willem Frederik Hermans, ?Open brief?. In: Skoop 1 (1963) 4 (oktober), p. 9-15.
41
Hermans, ?Open brief?, p. 9-15.
42
Annemiek Neefjes, ?De achterblijvers lijken verweesd. Hij gaf het gevoel dat Nederlandse literatuur groot kan zijn?. In: Vrij Nederland, 6 mei 1995.
43
Arjen Schreuder. ?Schrijven is verbluffen?. In: NRC Handelsblad, 23 oktober 1987.
44
Rademakers aan Paul Collet (Showking), 8 september 1971, doorslag in archief-Rademakers.
45
W.F. Hermans, ?De stille kracht. Een scenario naar de gelijknamige roman van Louis Couperus. Synopsis?, origineel in archief-Rademakers.
46
Rademakers aan Willem Frederik Hermans, 20 september 1971, origineel in archief-Hermans.
47
Datum van inlevering wordt genoemd in brief Willem Frederik Hermans aan ?Directie Fons Rademakers? Productie BV’, 12 juni 1973, origineel in archief-Rademakers.
48
Jan de Vries, ?Kulturele betrekkingen tussen Indonesi? en Nederland?. In: Ons Erfdeel 15-1 (1972), p. 131-132, citaat op p. 131.
49
Rademakers aan [H.] Djohardin (?Departement Van Voorlichting Republiek Indonesia[,] Direktoraat Generaal Radio-TV-Film[,] Direkteur Film?), 14 oktober 1971, doorslag in archief-Rademakers.
50
H. Djohardin (?Departement Van Voorlichting Republiek Indonesia[,] Direktoraat Generaal Radio-TV-Film[,] Direkteur Film?) aan Rademakers, 23 oktober 1971, origineel in archief-Rademakers.
51
Fons Rademakers, ?Rapport voor het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Afdeling Internationale Betrekkingen, betreffende mijn reis naar Indonesi? van 5-10-1971 tot 26-10-1971.? 27 december 1971, doorslagen in archief-Rademakers.
52
Rademakers aan het bestuur van het Productiefonds voor Nederlandse Films, 14 november 1971, doorslag in archief-Rademakers.
53
Het bestuur van de Stichting Productiefonds voor Nederlandse Films aan Rademakers, 17 december 1971, origineel in archief-Rademakers.
54
Brief van Rademakers aan Frans van Mechelen (Minister van Nederlandse Cultuur in Belgi?), 12 februari 1972, doorslag in archief-Rademakers. In de documentaire Fons Rademakers of: Hoe een zondagskind de Nederlandse film uitvond (2003) van Harry Hosman zegt Rademakers: ?Ik ben niet vies van een leugentje.? Vergelijk ook Bernink, Fons Rademakers, p. 114: ?Net als ik?, zegt Rademakers desgevraagd, ?is Hugo niet bang van een leugentje.?
55
Bernink, Fons Rademakers, p. 81, 89 en 96.
56
Willem Frederik Hermans aan Rademakers, 23 december 1971, origineel in archief-Rademakers.
57
Willem Frederik Hermans aan ?Directie Fons Rademakers? Productie BV’, 12 juni 1973, origineel in archief-Rademakers. Het scenario van Hermans is niet teruggevonden in het archief-Rademakers, noch in dat van Hermans.
58
Wilbert Smulders, ??Als een kei in je ziel?. Een vraaggesprek met Willem Frederik Hermans?. In: Wilbert Smulders (red.), Verboden toegang. Essays over het werk van Willem Frederik Hermans gevolgd door een vraaggesprek met de schrijver. Amsterdam 1989, p. 239-240.
59
Willem Frederik Hermans, Dinky Toys. Amsterdam 1988; nu in: id. Volledige Werken, deel 11. Amsterdam 2008, p. 851.
60
Remco Meijer, ?W.F. Hermans? [interview]. In: Remco Meijer, Oostindisch doof. Het Nederlandse debat over de dekolonisatie van Indonesi?. Amsterdam 1995, p. 46.
61
Bernink, Fons Rademakers, p. 95.
62
De verfilming werd op 28-8-2010 op de site van producent Fu Works (www.fuworks.nl) aangekondigd. Onder de titel ?Paul Verhoeven werkt aan drie nieuwe films? meldt de Volkskrant op 27 maart 2013 op haar site: ?De financiering van De stille kracht is nog niet rond en het is dan ook nog niet zeker of het project doorgaat.?