Over dit hoofdstuk/artikel

auteurs


1
Zie voor de politieke betekenis van De Haan ook Michael Berkowitz, ?Double trouble. A call to investigate the life and after-lives of De Vriendt and De Haan?, in: Jahrbuch f?r internationale Germanistik (1999), p. 116. Over het leven in het mandaatgebied Palestina in deze periode bestaat uitstekende literatuur van een nieuwe generatie Isra?lische historici. Het boeiende One Palestine, complete. Jews and Arabs under the British Mandate (2000) van Tom Segev sluit het best aan bij de feuilletons van De Haan. De volledige tekst van zijn feuilletons in het Algemeen Handelsblad (ah) staat op internet de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl).
2
Hans Warmerdam Nieuw Isra?lietisch Weekblad, 31 juli 1998 (De Haankatern).
3
Voor de achtergronden van het incident: Ludy Giebels, ?Jacob Isra?l de Haan in Palestina? I Studia Rosenthaliana xiv (jan. 1980), p. 63-66.
4
Nr 67 ?Arabische en Joodsche politiek?, AH, 14-8 1919.
5
Nr 44 ?Joodsche politiek?, AH, 17-6 1919.
6
Nr 49 ?Joodsche politiek?, AH, 26-6 1919. De Haan schreef opmerkelijk vaak over de boycot van Arabische arbeid.
7
Nr 312 ?Zal het rustig blijven??, AH, 24-4 1922.
8
Nr 26 ?De jonge priester?, AH, 6-5 1919.
9
Nr 370 ?Een als Emir gekleed persoon?, AH, 31-7 1923.
10
Voor deze bezoeken zie Ludy Giebels, ?Een driehoeksverhouding in Amman: de ontmoetingen van Frederick Kisch en Jacob Isra?l de Haan met Hoessein, koning van de Hedjaz, in januari 1924?, in: Studia Rosenthaliana (1979), p. 194-219.
11
Nr 66 ?De Commissie ontvangt?, AH, 7-8 1919.
12
Vgl. Ludy Giebels, ?Een driehoeksverhouding in Amman? (op. cit.). Voor de onderhandelingen van zionisten met Palestijnen: Hillel Cohen, Army of shadows. Palestinian collaboration with Zionism, 1917-1948 (2008); Avi Shlaim, The politics of partition. King Abdullah, the Zionists and Palestine 1921-1951 (1998).
13
O.m. in Wolfgang von Weisl, Der Kampf um das heilige Land (1925), p. 200-201.
14
Kisch, Palestine Diary (1938), p. 119 (9 mei 1924); zie ook de passages in maart en mei 1924 in het (uitgebreidere) manuscript hiervan in Central Zionist Archives Jeruzalem.
15
Nr 387 ?In het Kamp van den Koning?, AH, 29-2 1924.
16
Vgl., Nasser Eddin Nashashibi, Jerusalem’s other voice. Ragheb Nashashibi and moderation in Palestine politics 1920-1948 (1990), p. 10.
17
Een samenvatting over de familie vindt men in Nr 123 ?Ons groot diner?, AH, 22-2 1920.
18
Nr 48 ?Groote vergadering?, AH, 24-6 1919. Hij noemt Adil pas bij naam in het ongedateerde feuilleton nr 91 ?Mijn vriend, de Effendi?, AH, 4-11 1919. Adil was volgens de opgave van het Stadtarchiv Konstanz 2 februari 1900 geboren.
19
Nr 34 ?Paaschfeest te Jeruzalem?, AH, 20-5 1919. Ik gebruik hier overigens de spelling Aweidah, omdat deze transcriptie gebruikelijker is dan de meer Frans aandoende ?Aoueddah?, die De Haan veelal hanteerde.
20
Jacob Isra?l de Haan, Kwatrijnen (1924), 120.
21
Nr 153 ?Poorten der Gerechtigheid?, AH, 24-6 1920.
22
Nr 187 ?Dat kleine witte huisje?, AH, 18-11 1920.
23
Nr 130 ?Nieuwjaarsdag voor de boomen?, AH, 12-3 1920; nr 137 ?In het hol van de leeuw?, AH, 15-4 1920.
24
Ludy Giebels, ?De nalatenschap van Jacob Isra?l de Haan?, in: De Parelduiker (2011) 2, p. 9; nr 334 ?Het is voorbij?, AH 7-9 1922, gedateerd 11 augustus.
25
Nr 334, AH, 7-9 1922.
26
Mededeling van het Stadtarchiv Konstanz 2 november 2010.
27
Ludy Giebels, Inventaris van het archief van Jacob Isra?l de Haan (Smilde 31 december 1881 – Jeruzalem 30 juni 1924) in de Bibliotheca Rosenthaliana Universiteitsbibliotheek van Amsterdam (1994), inv.nr 1, Briefkaart 21-10 ’23 van A. Aweidah Konstanz (Werderstr. 12). Adil woonde daar maar drie weken en vervolgens op minstens twee andere adressen.
28
Mededeling van zijn weduwe, Husnie Aweidah in 1979.
29
Scholten publiceerde twee internationaal veel geroemde fotoboeken: Fran?ois Scholten, La Palestine illustr?e I La porte d’entr?e Jaffa en II Jaffa La belle (Parijs 1929). Ook vertaald in het Engels en Duits. Over hem: Theo van der Meer, ?Adrianus Kakebeen, bordeelhouder. Jongensprostitutie in de dagen van Regout? in: Gert Hekma en Theo van der Meer, ?Bewaar me voor de waanzin van het recht?. Homoseksualiteit en strafrecht in Nederland (2011), p. 35-45.
30
Nr 199 ?In de nieuwe woning?, AH, 15-1 1921.
31
Nr 353 ?Het Handelsblad vliegt de lucht in?, AH, 23-2 1923.
32
Nr 369 ?El Makar el Amiri?, AH, 21-7 1923.
33
Nr 100, AH, 6-12 1919; Subhi kreeg wel twee kwatrijnen.
34
Met dank aan Gert Hekma voor literatuursuggesties.
35
Nr 50 ?Een Sabbath in Jeruzalem?, in: AH, 2-7 1919; nr 93 ?Groote Verzoendag?, AH, 13-11 1919.
36
Jacob Isra?l de Haan, Kwatrijnen (1924), p. 157.
37
Michael Berkowitz, ?Double trouble? (op. cit.), p. 118. Vgl. ook id., ?Rejecting Zion, embracing the Orient. The life and death of Jacob Israel de Haan?, in: Ivan Davidson Kalmar and Derek J. Penslar, Orientalism and the Jews (2005), p. 109-124.
38
Zie voor zijn karakter: Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld on the Parasha. Comp. by Rabbi Shlomo Zalman Sonnenfeld (2002). Sonnenfeld leeft nog uitgebreid voort op internet en men kan hem daar zelfs op een filmpje zien.
39
Arno Schmitt, ?Different approaches to male-male sexuality/eroticism from Morocco to Usbekist n?, in: Arno Schmitt e.a. (red.), Sexuality and eroticism among males in Moslem societies (1992), p. 1-24, m.n. p. 5-8.