Over dit hoofdstuk/artikel

Wim Huijser

over C. Buddingh’


Peter van Straaten


1
J. Bernlef en K. Schippers, Wat zij bedoelen (Amsterdam 1965).
2
Het schrift met o.a. de uitgeknipte foto werd in de jaren ’90 door beeldend kunstenaar Frank Storm aangetroffen in een stapel papier in Teekengenootschap Pictura.
3
C. Buddingh’, Een mooie tijd om later te worden. Dagboeknotities deel 4 (Amsterdam 1978), p. 235 e.v.
4
C. Buddingh’, Dagboeknotities 1967-1972 (Amsterdam 1979), p. 486 e.v.
5
Betty van Garrel, ‘Zo’n ideeënstroom heb ik zelfs met mijn gedichten nooit gehad’, in: Haagse Post, 27 januari 1973.
6
C. Buddingh’, Verveling bestaat niet. Dagboeknotities deel 2 (Amsterdam 1972), p. 257.
7
C. Buddingh’, En in een mum is het avond, Dagboeknotities deel 3 (Amsterdam 1975), p. 9 e.v.
8
Idem, p. 147.
9
Jan Eijkelboom, ‘De droom van een dichter’, in: De Vlaamse Gids 57 (1973), 7, p. 22-23.
10
K. Schippers, ‘De kastjes/objekten/(schaakbord)collages en assemblages van C. Buddingh’’, in: Maatstaf 22 (1974) 11, p. 40-50.
11
Vera Illés, ‘Een gedicht in een kastje’, in: NRC Handelsblad, 14 december 1973.
12
Bert Jansma, ‘Buddingh’ gaat in beeldende kunst’, in: Algemeen Dagblad, 6 december 1973.
13
Domela Nieuwenhuis aan Huijser, 19 februari 2003.
14
‘Kastjes kijken in ’t Coopmanshûs. In kastjes van Cees Buddingh’ is de wereld een toneel’, in: Franeker Courant, 12 februari 1974.
15
C. Buddingh’, Een mooie tijd om later te worden. Dagboeknotities deel 4 (Amsterdam 1978), p. 9 e.v.
16
C. Buddingh’, Dagboeknotities 1978-1985 (Amsterdam 1994), p. 243 e.v.
17
‘Lijst van kastjes en objecten’, depot Letrerkundig Museum, Den Haag.
18
Eijkelboom aan Huijser, 2 februari 1999.
19
Wagenaar aan Huijser, 1 maart 2002.
20
K. Schippers, ‘C. Buddingh’, of de wonderlijke streken van een kameleon’, in: Utrechtsch Nieuwsblad, 8 oktober 1971.
21
Stigter aan Huijser, 13 maart 2000.
22
Amsterdam 2010.
23
Hollands Diep, nr. 18, juli/augustus 2010.