Over dit hoofdstuk/artikel

Menno Voskuil

over J. Slauerhoff

over K. Lekkerkerker


+
Menno Voskuil (1977) is onderzoeksassistent voor het niod-project Biografie van Albert Verwey. Daarnaast publiceerde hij onder meer Pakhuis Büch (2006) en Een verstokt necrofiel. De briefwisseling tussen Hans Warren en Kees Lekkerkerker (2007). Onlangs verschenen twee door hem bezorgde bundels met ongepubliceerde gedichten van J. Slauerhoff als bibliofiele uitgave.
1
Ongedateerde autobiografische aantekening, tien getypte vellen, Archief Kees Lekkerkerker (akl).
2
Korte ongedateerde autobiografische aantekening, akl.
3
‘Proeve van biografie’, handgeschreven overzicht, akl.
4
Hazeu, Slauerhoff. Een biografie, 1995, p. 736.
5
Het laatste nummer van Het Hollandsche Weekblad verscheen op 11 mei 1940.
6
Piet Meertens aan Kees Lekkerkerker, Amsterdam 25 juni 1940, akl.
7
Uitgeverij Contact aan Kees Lekkkerkerker, Amsterdam 23 december 1942, akl.
8
K. Lekkerkerker, Verantwoording. In: Slauerhoff, Verzamelde Gedichten, 1998, p. 922.
9
Dit (oorspronkelijk niet geplande) deel verscheen in 1957 als privé-uitgave van Lekkerkerker omdat uitgeverij Nijgh & Van Ditmar geen brood zag in een aanhangsel met kritisch proza.
10
Bakker, Literaire tijdschriften. Van 1885 tot heden, 1985, p. 268.
11
Het uitgebreide verhaal achter deze uitgave valt te lezen in het bidbook Unieke collectie Jacob Israël de Haan van antiquariaat Fokas Holthuis, verschenen in 2008.
12
Zie voor het volledige verhaal over de oprichting van het Letterkundig Museum het gedenkboek Werken voor de eeuwigheid. Een geschiedenis van het Letterkundig Museum van Nop Maas (Antwerpen/Amsterdam, 2004).
13
Ongedateerde autobiografische aantekening, getiteld Gesprek met Polak, vier getypte vellen, akl.
14
N.A. Donkersloot aan Kees Lekkerkerker, Amsterdam 4 april 1958, akl.
15
Ongedateerde autobiografische aantekening, getiteld Gesprek met Polak, vier getypte vellen, akl.
16
Hans Warren beschreef op humoristische wijze in zijn Geheim dagboek hoe Lekkerkerker hem bezocht om het plankje auteursexemplaren aan nauwkeurige inspectie te onderwerpen. Zie Warren, Geheim dagboek 1973-1975, 1992, p. 65-67. Voor een ietwat venijniger beschrijving: Brouwers, Kroniek van een karakter deel 2: De oude Faust, 1987, p. 332-333.
17
Maas, Werken voor de eeuwigheid, 2004, p. 268.
18
Wolkers, Dagboek 1969, 2006, p. 137.
19
Bakker, Literaire tijdschriften. Van 1885 tot heden, 1985, p. 31.
20
Kees Lekkerkerker aan N.V. Helders & Van der Wal, Amsterdam 18 maart 1972, akl.
21
Laurens van Krevelen aan Kees Lekkerkerker, Amsterdam 13 januari 1977, akl.
22
Kees Lekkerkerker en Hans Warren, Een verstokt necrofiel, 2007, p. 29.