Over dit hoofdstuk/artikel

Arno van der Valk

over Jef Last


1
Rudi Wester bereidt momenteel een biografie van Jef Last voor, te zijner tijd te verschijnen bij De Arbeiderspers.
2
In de inleiding bij het biografische jeugdwerk uit 1919 Van een jongen die een man werd (Baarn 1941), p. 21.
3
In zijn omstreeks 1970 geschreven en gedicteerde memoires noemde Last 1924 als datum, zoals hij hierin wel vaker onjuiste data en feiten presenteerde. Als gevolg van fusies en overnames is de naam Enka in de loop der jaren gewijzigd in o.a. aku en akzo /Nobel.
4
Voor deze en volgende citaten is, tenzij anders vermeld, gebruikgemaakt van de memoires van Jef Last zoals ze berusten bij het Letterkundig Museum in Den Haag en zijn getranscribeerd door zijn kleinzoon Mark Marschalk. De memoires zullen verschijnen bij De Arbeiderspers.
5
Stan Poppe, Oude herinneringen. Mijn sdap-tijd in Ede 1920-1929 (1986), p. 31-33. Typoscript, Gemeentearchief Ede. Belastingambtenaar Stan Poppe woonde van 1910 tot 1929 in Ede en was van 1922 tot 1929 gemeenteraadslid voor de sdap.
6
Stan Poppe, Oude herinneringen, p 33.
7
Liefde in de portieken (‘s-Gravenhage 1932); opgenomen in Acht werken van Jef Last (Bussum [ca. 1938]); en in Liefde in de portieken. Gevolgd door Een flirt met de duivel en ‘Onvoldoende’ voor liefde (Bussum [ca. 1963]).
8
Enka-archief in het Gemeentearchief Ede (ongeïnventariseerd).
9
Gemeentearchief Ede, verslag gemeenteraad 16 november 1920; Ministerie van Arbeid aan b & w van Ede, 1 februari 1921 (bijlage bid raadsverslag van 31 mei 1921).
10
Stan Poppe, Oude herinneringen, p. 18.
11
In het Enka-archief is niets terug te vinden van dergelijke misstanden en ongelukken, maar bekend is bijvoorbeeld dat op 6 augustus 1925 drie doden en tientallen gewonden vielen bij de explosie van een zuurstofapparaat.
12
Verklaring van de bedrijfsleiding, getekend 23 februari 1924. Archief Jef Last, collectie 11sg, aanvulling 2003 (voorheen collectie Wim ’t Hart).
13
G.H. ‘s-Gravesande, ‘Jef Last over zijn leven en zijn week.’ In: Den Gulden Winkel 387, maart 1934, p 41.
14
Quadenoord is een landgoed ten zuidoosten van Bennekom.
15
Martin Mooy en Aad G. Put, Jef Last (Amsterdam 1963), p. 10 menen dat Last zijn ontslag kreeg als het gevolg van een staking, maar daarvoor is geen bewijs gevonden.
16
Jef Last werd op 26 maart 1924 uitgeschreven uit het Edese bevolkingsregister Ook Ida en Femke verlieten Bennekom. Volgens Femke in de documentaire L’ami hollandais (2006) moest haar moeder uit armoede het Bennekomse boerderijtje verlaten en kreeg ze bij familie en vrienden in Renkum onderdak.
17
In de herdruk Acht werken van Jef Last vermeldde Last ter inleiding dat hij de novelle schreef ‘nadat ik enkele jaren assistent-bedrijfsleider geweest was van de enka Ede’.
18
Brief aan Ida Last d.d. 20 oktober 1932, collectie Letterkundig Museum.
19
Het nieuwe slot zou in de eerste uitgave p. 100 en verder moeten vervangen, in Acht werken (z.j.) p. 183 e.v. en in Liefde in de portieken (1963) p. 62 e.v.
20
G.H.’s-Gravesande, ‘Jef Last over zijn leven en zijn werk’, p. 43.