Over dit hoofdstuk/artikel

over Twee minuten stilte


Marsha Keja


1
‘Vooraf.’ In: Karel van het Reve, Ik heb nooit iets gelezen en alle andere fragmenten (Amsterdam 2003). Dit postuum uitgegeven boek bevat – deels niet eerder gepubliceerde – fragmenten van Van het Reve.
2
Alle geciteerde ongepubliceerde documenten bevinden zich in het Letterkundig Museum, Den Haag, in de Collectie Karel van het Reve (R 414) en/of het archief van Uitgeverij G.A. van Oorschot (GAvO).
3
Ab Visser, Wie is de dader. De misdaadliteratuur van Edgar Allan Poe tot heden (Leiden 1971), p. 32.
4
Brief van Karel van het Reve aan A. Parzer van Studententoneel Abigone, 16 februari 1964.
5
Op de achterflap van de Nederlandse vertaling van Oorlog en Vrede van Uitgeverij G.A. van Oorschot (1966) staat naast een aanbeveling van Marsman een citaat van Tucholsky: ‘Lees het, er staat zo ongeveer alles in wat een mens nodig heeft.’
6
Jan Blokker, ‘Stijlvol en polemisch… Karel van het Reve was de veelzijdigste publicist van Nederland.’ In: de Volkskrant, 5 maart 1999.
7
Roselie Kommers, ‘Professoraal geweld. Vraaggesprek met Karel van het Reve.’ In: Thrillers & Detectives. Onafhankelijk tijdschrift voor misdaadlectuur 6 (1986) 5 (november), p. 9-10.
8
Citaten uit: Karel van het Reve, Twee minuten stilte. Tweede druk (Amsterdam 1960).
9
Zie noot 7.
10
Hans Renders, ‘Ger Verrips gets his gun.’ In: Vrij Nederland, 5 juni 2004. Recensie van: Ger Verrips, Denkbeelden uit een dubbelleven. Biografie van Karel van het Reve (Amsterdam 2004). In deze biografie worden de romans van Karel van het Reve slechts en passant genoemd. Lisa Kuitert maakt een vergelijkbare opmerking in een artikel over uitgeverij Van Oorschot: ‘Afdrukken jongens. Geert van Oorschot en De Witte Olifant.’ In: ZL 4 (2004-2005) 2 (februari 2005), p. 136-151.
11
Arjan Visser, ‘Top secreet.’ In: Trouw, 26 februari 2000.
12
J.H.W. Veenstra, ‘Lenin en Stalin in detectiveroman van hoogleraar.’ In: Vrij Nederland, 5 december 1959.
13
Pierre H. Dubois, ‘Spotternij met de universiteit.’ In: Het Boek van Nu. Maandblad voor boekenvrienden 13 (1959-1960) 6 (februari 1960), p. 104-105.
14
Hans Warren, ‘K. van het Reve speelt kostelijk literair spel in speurdersroman.’ In: Provinciale Zeeuwse Courant, 5 maart 1960.
15
Nico Scheepmaker, ‘[Over: Karel van het Reve, Twee minuten stilte.]’ In: Hollands Weekblad, 27 januari 1960.