Over dit hoofdstuk/artikel

W.A.M. de Moor

over J. van Oudshoorn


+
Wam de Moor (1936), beheerder van het Van Oudshoorn Archief van 1960 tot 1999, gaf Van Oudshoorns werken uit in de reeks Nederlandse Klassieken (Athenaeum-Polak & Van Gennep), alsmede alle losse edities (Van Oorschot), en schreef onder meer de biografie Van Oudshoorn 1876-1951 (Amsterdam 1981). In het Van Oudshoorn-jaar 2001 zal een bundeling van zijn Van Oudshoorn-studies verschijnen.
1
Wam de Moor, J. van Oudshoorn 1876-1951. Biografie (Amsterdam 1982), p. xxxiii
2
Van Oudshoorn,. 661 e.v.
3
Daar te vinden op p. 840-842.
4
Van Oudshoorn vertelt het hele verhaal in deel 7, p. 607-656.
5
Met ‘eilandje’ wordt bedoeld de schets ‘Wolken, land, water…’, die kort daarvoor in De Nieuwe Gids verschenen was (1940, deel ii p. 747-751) . Opgenomen in de Verzamelde Novellen en Schetsen.
6
Een en ander vindt men uitgebreider in Van Oudshoorn, p. 371-372.
7
Geurt Imanse, Albert August Plasschaert [1866-1941] (‘s-Gravenhage 1988). Eerste citaat, van Cornelis Veth, op p. 72; tweede citaat op p. 109.
8
Verzamelde Romans, p. 35.
9
In extenso afgedrukt in Van Oudshoorn, p. 374.
10
Geciteerd naar Van Oudshoorn, p. 651.
11
Zie Van Oudshoorn, p. 375-377.