Over dit hoofdstuk/artikel

Anthony P. Dekker

over Geerten Gossaert

over Annie Salomons


+
Anthony P. Dekker (1965) is dichter en freelance journalist. Hij publiceerde eerder in De Parelduiker over J.C. Bloem.
1
Gerretsons grootvader Bartholomeus Johannes Gerretson was de buitenechtelijke zoon van een dienstbode, aan wie hij zijn achternaam ontleende. De natuurlijke vader was mogelijk Barthold Johan Christiaan baron Mackay (1773-1854), directeur van het postkantoor te Rotterdam, die van Schotse afkomst was (mededeling van E.W.A. Henssen).
2
Annie Salomons, Herinneringen uit de oude tijd, bezorgd en geannoteerd door Harry G.M. Prick, Amsterdam 1984, p. 200.
3
In de collectie-Annie Salomons van het nlmd bevindt zich een notitieboekje waarin zij haar eerste verzen schreef en gedichten van anderen, onder wie Annie Foore en Leopold, overschreef. Het hier afgedrukte gedicht is gedateerd 1900 en werd nooit in een van haar bundels opgenomen.
4
Zie: ‘Gobelin’, Ongepubliceerde herinneringen van ds. J. Riemens, hoofdstuk IV. Collectie nlmd.
5
Dit komt onder meer tot uiting in zijn beschouwing over het werk van de dichters Gossaert en Salomons in De Groene Amsterdammer van 7 april 1912. Voor buitenstaanders leek de vergelijking tussen deze twee dichters wel zeer ver gezocht, in die tijd zelfs nog meer dan nu.
6
Zo had Gerretson een maîtresse in Brussel, Hubertine, die bezongen wordt in zijn gedicht ‘Madeleine la Posticheuse’ (zie ‘Geerten Gossaert’, Priapaeen. Ingeleid en geannoteerd door Hans van Straten, Utrecht, De Roos, 1996, p. 15).
7
Gedurende zijn verblijf in El Paso had Gerretson twee kavels gekocht in Tobin, een ontwikkelingsproject dat zou uitgroeien tot een voorstad van El Paso.
8
Het handschrift van dit gedicht bevindt zich in het kladschrift dat Annie Salomons schonk aan het nlmd. Regel vijf werd door sommigen gelezen als: ‘Heb ik U lief? Wee, …’ Dat Annie Salomons ‘Nee’ las, blijkt uit het feit dat zij het zo overschreef op een vel dat zij toevoegde aan haar exemplaar van Gossaerts debuut, de ‘Zilverdistel’-uitgave van Experimenten, in 1911 verschenen in een oplage van 60 exemplaren. Gossaert schonk haar nummer 3, met de opdracht: ‘Voor Annie Salomons’ (eigendom Antiquariaat De Slegte, ‘s-Gravenhage).
9
Zij was de dochter van een man die ooit molenaarsknecht was en volgens de familieoverlevering tijdens een schaatstocht de dochter van zijn baas had geschaakt.