Over het gehele werk

auteurs


Over dit hoofdstuk/artikel

auteurs


Over het gehele werk

auteurs


Over dit hoofdstuk/artikel

auteurs


landen


Over dit hoofdstuk/artikel

auteurs


Over dit hoofdstuk/artikel

titels


auteurs


Over dit hoofdstuk/artikel

auteurs


landen


Over dit hoofdstuk/artikel

auteurs


Over dit hoofdstuk/artikel

auteurs


1
Ron Blom, Frank van der Goes, 1859-1939. Journalist, literator en pionier van het socialisme, Delft 2012.
2
Zie ook Florian Diepenbrock, ?Contra koekebakkers en tooneeldirecti?n. Acteurs en sociabele tegenmacht rond 1900? in De Negentiende Eeuw, 37 (2013, 2, p. 137-161. Deze voorbeelden alleen al logenstraffen de bewering van Herman de Liagre B?hl in zijn Wibaut de Machtige. Een biografie (Amsterdam 2013, p. 117), dat Van der Goes ?totaal geen oog had voor de bonden?.
3
Frank van de Goes, ?Socialisme en Kunst II?, De Kroniek, 18-8-1895, p. 265-266, aldaar p. 274.
4
Frank van de Goes, ?Socialisme en Kunst III?, De Kroniek, 1-9-1895, p. 282-283 en 29-9-1895. W. Crane, Kunst en Samenleving (Amsterdam 1894).
5
Csaba Toth, ?Resisting Bellamy: How Kautsky and Bebel Read Looking Backward? in Utopian Studies, (23), nr. 1, 2012, p. 57-78.
6
Frank van der Goes, Organische Ontwikkeling der Maatschappij, Amsterdam 1894, p. 31.
7
Frank van der Goes, ?Een Advertentie van Maison Hirsch?, De Nieuwe Tijd 19 (1914), p. 455-462.
8
Herinneringen van Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom, Iets over ontstaan en ontwikkeling van de sociaal-democratische vrouwenclubs, Amsterdam 1976, p. 70.
9
Lily Braun, De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant, Amsterdam 1902, p. v-xiii, aldaar v.
10
De Nieuwe Gids, jaargang 6 (1891), p. 369-404.
1
Jack van der Weide, ?Joyce & Co: Opkomst en ondergang van een schrijvers- en filmerscollectief?, in: De Gids 155 (1992), p. 624-629.
2
Joyce & Co, Werkbrieven 1968-1981 (Amsterdam 1982), p. 5.
3
Nick ter Wal, ?Jongenskamer? (2 april 2015). URL: https://artistiekbureau.wordpress.com.
4
Geerten Meijsing, ?Kut met peren. Over Keith Snell?, in: Tirade (2010, jrg. 54), p. 3-19 (6). Dat Snel A Portrait of the Artist as a Young Man nog niet kende is onwaarschijnlijk, aangezien Stephen Hero hier een voorstudie van is.
5
Mededeling Mick Broekhof.
6
Joyce & Co, Werkbrieven, p. 9.
7
?Over De sirene van de Mississippi?, in: Skoop. Kritisch filmforum 6 (1970), p. 32-33. ?G?tterd?mmerung. Over de film De Verdoemden van Luchino Visconti?, in: Oprit 1 (1971), p. 16-19. ?Erotiek & het romantisch principe?, in: Skoop 7 (1971), p. 118-119.
8
Het document werd gepubliceerd op de website Armas y Letras (URL: http://armas-letras.blogspot.com), 3 november 2010.
9
Jan Brokken, ?Doeschka Meijsing: ?Ik wil de bourgeoisie wel aanvallen, maar dan op een nette manier??, in: Haagse Post, 20 maart 1976. Uit datzelfde interview: ?Pretenties heeft mijn jongere broer Geerten wel. Enfin, dat heb je gelezen in Erwin. Ik kan niet met hem opschieten. Jalousie de m?tier, denk ik. Stel je voor dat hij een groter schrijver wordt dan ik. Dat zou ik heel erg vinden. Net zo goed als hij het erg zal vinden als ik een groter schrijver wordt dan hij.?
10
Mededeling Mick Broekhof. Jeroen Fonville herinnert zich de film als ?een promotiefilmpje voor een whiskymerk?.
11
Raster 5 (1971/1972), p. 583. Een schrijver met de naam ?Hauf? is niet bekend, mogelijk is deze door Joyce & Co verzonnen.
12
De Gids sinds 1837 (Amsterdam 1987), p. 192. Joyce & Co hanteerde begin jaren zeventig een eigenzinnige spelling en interpunctie, in zowel brieven als literaire teksten. Op de brief heeft een onbekende hand ?Wie zijn dit? Is dit vertaald?? geschreven.
13
Joyce & Co, ?Nova decadentia?, in: De Gids 134 (1971), p. 47-51 (51).
14
Geerten Meijsing, ?Kut met peren?, p. 13.
15
Joyce & Co, ?La cena serena?, in: De Gids 135 (1972), p. 38-44 (44).
16
Lawrence Durrell, In de tijd van toen (Leiden 1969, vert. Johan W. Schotman), p. 7.
17
Resp. ?I could feel the letter crackle through my coat? en ?Is it that late??; William Faulkner, The Sound and the Fury (Harmondsworth 1982), p. 87, 74. Het woord honeysucle komt in ?June second, 1910? 27 keer voor.
18
Joyce & Co, ?De tijd, de namen en de dingen (1)?, in: Raster 5 (1971/1972), p. 574-583; ?De tijd, de namen en de dingen (2 en slot)?, in: Raster 6 (1972/1973), p. 82-100. Het verhaal is ?opgedragen in aanbidding aan Martha M.?
19
Geerten Meijsing, Over de conceptie van de Erwin-trilogie (Woubrugge 2012). De uitgave bevat de eerste vijf bladzijden van het werkboek. In herdrukken van de vroege verhalen en van de roman Erwin zal Meijsing ?Mick? door ?Michael? vervangen.
20
Het opschrijfboekje werd in 2007 aangeboden door het Leidse antiquariaat AioloZ in de geheel aan Meijsing gewijde catalogus no. 77, Van De grachtengordel tot De scootermeisjes van Ortigia (cat. nr. 2).
21
Joyce & Co, ?De tijd, de namen en de dingen (1)?, p. 580.
22
Idem, p. 582.
23
Idem, p. 577.
24
Joyce & Co, ?Erwin Erwins echo?, in: De Gids 137 (1974), p. 414-422.
25
Voor de wendingen die Meijsings leven aan het einde van de jaren zeventig nam, zie: Taco de Kort en Jack van der Weide, ?Konden wij slechts onbekommerd wonen. Brieven van Geerten Meijsing aan Raymond Benders?, in: Tijdschrift voor Biografie 3 (2014), p. 70-80.
26
Joyce & Co, Michael van Mander (Amsterdam 1979), p. 229-280.
27
Cf. Jack van der Weide, ?Van naakte lunch tot rode zakdoek. De vertaalcatalogus van Joyce & Co?, in: Filter 18 (2011), p. 57-66.
28
Joyce & Co, ?William S. Burroughs ?Als de mensen maar zien??, in: Elseviers Literair Supplement, 11 november 1972.
29
Mededeling Mick Broekhof.
30
Met dank aan Mick Broekhof, Marten Buschman, Jeroen Fonville, Jos Joosten, Taco de Kort, Annemieke Snel, Dick Vermaas en Frans Verpoorten.

Over dit hoofdstuk/artikel

auteurs


1
Een onderbelicht facet van zijn kunstenaarschap: hij schiep honderden melodie?n in de meest uiteenlopende muziekstijlen van over de hele wereld. Mike Bodd? noemde hem een briljant componist en gaf hier voorbeelden van: http://www.cultura.nl/speel.POMS – NTR – 2134039. html.
2
De Vrijdenker nr. 10, december 2012.
3
J.A. Stokvis in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1932.
4
Zie over Nellie van Kol (en Nic. Beets) ook het artikel van Arno van der Valk in De Parelduiker 2012/2, p. 51-60.
5
In The Occult Roots of Nazism (New York 1992) gaat Nicholas Goodrick-Clarke in op deze kruisbestuiving. Herman Polzer benadrukte (Leib und Leben, February 1939, p. 29-31) dat de wederzijds ondersteunende verhouding van nazi’s, biodynamici en Artamanen al van v??r 1933 dateerde. Zijn collega Fritz Hugo Hoffmann, een andere naziprominent en activist voor biologischdynamische landbouw, was een voormalig Artamanenleider.
6
Een van de bekendste vooroorlogse leden was de bergbeklimmer Heinrich Harrer. Op expeditie in de Himalaya, in opdracht van Himmler, belandde hij in een Brits interneringskamp. Hij werd beroemd door zijn ontsnapping daaruit en vlucht naar Tibet, waar hij vriendschap sloot met de dalai lama. De film Seven years in Tibet is op zijn boek hierover gebaseerd. In het Britse interneringskamp pochte hij dat hij getuige was geweest van het platbranden van de synagoge in Graz tijdens de Kristallnacht. (Victor en Victoria Trimondi, Der Schatten des Dalai Lama (Ostfildern 1999.)
7
Lili overleed in 1962 na een aanrijding door een motorrijder.

Over dit hoofdstuk/artikel

auteurs


1
Een onderbelicht facet van zijn kunstenaarschap: hij schiep honderden melodie?n in de meest uiteenlopende muziekstijlen van over de hele wereld. Mike Bodd? noemde hem een briljant componist en gaf hier voorbeelden van: http://www.cultura.nl/speel.POMS – NTR – 2134039. html.
2
De Vrijdenker nr. 10, december 2012.
3
J.A. Stokvis in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1932.
4
Zie over Nellie van Kol (en Nic. Beets) ook het artikel van Arno van der Valk in De Parelduiker 2012/2, p. 51-60.
5
In The Occult Roots of Nazism (New York 1992) gaat Nicholas Goodrick-Clarke in op deze kruisbestuiving. Herman Polzer benadrukte (Leib und Leben, February 1939, p. 29-31) dat de wederzijds ondersteunende verhouding van nazi’s, biodynamici en Artamanen al van v??r 1933 dateerde. Zijn collega Fritz Hugo Hoffmann, een andere naziprominent en activist voor biologischdynamische landbouw, was een voormalig Artamanenleider.
6
Een van de bekendste vooroorlogse leden was de bergbeklimmer Heinrich Harrer. Op expeditie in de Himalaya, in opdracht van Himmler, belandde hij in een Brits interneringskamp. Hij werd beroemd door zijn ontsnapping daaruit en vlucht naar Tibet, waar hij vriendschap sloot met de dalai lama. De film Seven years in Tibet is op zijn boek hierover gebaseerd. In het Britse interneringskamp pochte hij dat hij getuige was geweest van het platbranden van de synagoge in Graz tijdens de Kristallnacht. (Victor en Victoria Trimondi, Der Schatten des Dalai Lama (Ostfildern 1999.)
7
Lili overleed in 1962 na een aanrijding door een motorrijder.