Feministisch toneelstuk van Andreas Burnier teruggevonden

In het archief van Dolle Mina is het manuscript van een toneelstuk Het leven bij de wilde stammen van Andreas Burnier teruggevonden. Ze schreef het voor het eerste congres van de feministische actiegroep in 1970, maar het werd nooit opgevoerd.
Kijk hier naar een gesprek dat Andreas Burnier had met Willem Frederik Hermans, waarin zij o.a. naar zijn visie op de vrouw (en de mens in het algemeen) vraagt. Het is een aflevering uit de AVRO-serie Literaire Ontmoetingen (1969).

De collaborateur als romanpersonage

Collaborateurs, NSB’ers en landverraders figureren volop in de Nederlandse romanliteratuur over de bezetting. Over het algemeen als verwerpelijke personages. Toch waren er vlak na de oorlog ook schrijvers die zich in hun romans verplaatsten in de foute landgenoot. Ze bevestigen het beeld dat precaire oorlogsthema’s in de Nederlandse bellettrie vaak al eerder aan de orde kwamen dan in het publieke debat gebeurde.


‘Glorende heuvels van je brede borsten’. De jonge Marsman op reis naar Hiddensee

In de zomer van 1921 reisde de 21-jarige Henny Marsman naar de Duitse hoofdstad Berlijn en het eiland Hiddensee. Honderd jaar later reisde Ronald Bos hem na en zocht naar sporen om een indruk te krijgen van deze ‘bronzen zomer’.

Inhoudsopgave

Marsha Keja, In het land van de Andropenoscroten. Feministisch toneelstuk van Andreas Burnier teruggevonden

Enno van der Eerden, Fout maar schipperend en met mate. De collaborateur als romanpersonage in de naoorlogse Nederlandse literatuur

LAAGWATER  Marco Entrop, De dichter en de majesteit (Jac. van Hattum)

Ronald Bos, ‘dämmernden hügeln deiner breiten brüste’. De jonge Henny Marsman op reis naar het eiland Hiddensee

Niels Bokhove, ‘Omdat ik weet een getekende te zijn’. Hein de Bruin en het Vrij Nederlandsch Liedboek

SCHOON & HAAKS  Jan Paul Hinrichs, bespreekt uitgaven van Periklis Sfyridis, Diederik Gerlach, F.B. Hotz en Jean Frins.

DE LAATSTE PAGINA  Jane Leusink, Remco Ekkers (1941-2021)

 

omslag: Andreas Burnier, circa 1970-1975. Foto Paul Franssen (collectie Literatuurmuseum, Den Haag)

Meld je aan als abonnee van De Parelduiker en ontvang de verzamelde verhalen van Konstantin Paustovski of het Oorlogsdagboek 1940-1945 van Hanny Michaelis.

Elk nummer geeft je het gevoel iets ontdekt te hebben waarvan je niet het idee had er naar op zoek te zijn maar na lezing ervan overtuigd bent geraakt dat je dit niet had willen missen.

Literair Nederland